به گزارش رکنا، در پی گزارشات رسیده شده مبنی براینکه برخی از رستوران ها درسطح شهرستان آبادان اقدام به ارائه قلیان می کنند که دراین راستا موضوع توسط پلیس اماکن عمومی شهرستان آبادان مورد برسی قرار گرفت. مأموران درسرکشی هایشان بصورت نامحسوس به یکی از رستوران های معروف درکنار رودخانه ای اروندرود نزدیک به بازار اصلی آبادان رفتند که مشاهده کردند چنددختر جوان بی حجاب به همراه چندپسر دروضعیتی نامناسب درون فضای بسته رستوران بدون رعایت کردن پرتوکل های بهداشتی درحال کشیدن قلیان وسیگار هستند. 

ماموران دراین خصوص چندتن از مشتریان که برای خوردن شام به این مکان رفته بودند نیز به صاحب رستوران انتقاد کردند که صاحب رستوران باتند خویی به آنان گفت که این موضوع به هیچکس ارتباطی ندارد و مدعی شد که برخی از مسئولین شهر وافراد صاحب نفوذ دراین رستوران رفت آمد دارند و به پشتیبانی این افراد هم به زنان بی حجاب خدمات می دهد و هم قلیان عرضه می کند.  دراین راستا مأموران پلیس اماکن آبادان به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی وارائه قلیان وکشف حجاب دختران در این رستوران معروف اقدام به پلمپ این رستوران کردند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
علی رنجکش

آیا این خبر مفید بود؟