دلخوری قاضی در دادگاه پرونده مفسدان در پتروشیمی / 5 فراری کجا هستند؟

به گزارش رکنا : دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز -دوشنبه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزاری.

 

حسینی، نماینده دادستان تهران دراولین جلسه در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

پرونده فساد مالی پتروشیمی به کجا رسید؟

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

منافع میلیاردی متهمان با ایجاد شرکت های تراستی

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

ماجرای فساد در پتروشیمی چه بود؟

رضا حمزه لو مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است ، وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.

حسینی در ادامه گفت: ساعدیان متهم دیگر پرونده به عنوان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین اظهار نمود که آشنایی زیادی با یورونس نداشته است و گفت: بنده اطلاعی از این ارز‌ها که به شرکت‌هایی داده شده ندارم.

حسینی خاطر نشان کرد: متهم حمزه لویی مدیر عامل وقت پی سی سی شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه لویی به پی سی سی برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است که مجموع مبالغ واریز شده به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم عباس صمیمی فرزند حسین، گفت در جایگاه قرار بگیرید.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: با توجه به مدارک و مستندات مندرج در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۵۴ یورو تفهیم می‌شود، آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ با توضیح اینکه اخلال به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو یک بحث است و ضرر و زیانی که باید جبران شود و کسب منفعت متهمین نیز بحث‌های جداست.

متهم صمیمی گفت: اتهام انتسابی را قبول ندارم. اتهام من در ابتدا ۳۱ میلیارد تومان بود، اما الان اتهام جدیدی به مبلغ ۳۴ میلیون یورو به من تفهیم می‌شود.

قاضی گفت: آن معادل ریالی بود که به شما گفته بودند و این عدد مبلغ ارزی است که باید برگردانید. شما به اتفاق دو نفر دیگر از متهمین یورو کسب منفعت کردید نه ریال.

متهم صمیمی مدعی شد: هیچ کسب منفعتی چه به یورو و چه به ریال از PCC صورت نگرفته است.

متهم صمیمی گفت: من عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبودم و صرفاً به نمایندگی از شخص حقوقی به عنوان نماینده غیرموظف در جلسات برگزار شده همچون ۶ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره که ۳ نفر از آن‌ها از نمایندگان دولت بودند، شرکت می‌کردم. من چیزی را در PCC امضا نکردم که ۳ نماینده دیگر نیز امضا نکرده باشند. کل عدد این ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو برداشت ناثواب از صورت جلسه هیئت مدیره است که بعد‌ها اصلاح شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این رقم را خود شرکت PCC مجدداً اعلام کرده است و حاصل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۶۲۲ میلیون و ۳۳۴ میلیون یورو می‌شود.

متهم صمیمی مدعی شد: این رقم اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: تمام اسناد به ریز و حتی به صورت یک سنت در پرونده مندرج است.

متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست یک عده به عنوان مطلع و شاکی گفتند که این پول‌ها باید به مجتمع‌های تولیدی پرداخت می‌شد در حالی که قرار نبود این پول‌ها به مجتمعی که جنس داده پرداخت شود؛ لذا قاطی شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: هیچ چیزی قاطی نشده است. MPC اعلام کرده است و ۲۶ نامه نیز در این باره موجود است. اساساً اجازه تبدیل ریال نداشت. یک نامه مکتوب بیاورید که صریحاً در آن نوشته شده باشد، ریال باید به ما بدهید. شرکت‌های تولیدکننده شماره حساب ارزی هم داده بودند، اما برای اینکه بتوانید از منافع حاصله استفاده کنید، شرکت تراستی تشکیل دادید همین شرکت شما یعنی یورونست.

متهم صمیمی گفت: مجتمع‌های تولیدکننده حساب ارزی نداشتند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: قبل از تشکیل شرکت‌های تراستی، نامه وزارت نفت ابلاغ شده است. اساساً هیچگونه حقی بر تبدیل ارز به ریال نداشتید. شما ارز داخل کشور را خریداری کردید و به شرکت PCC دادید مگر چنین چیزی ممکن است؟! شما باید ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو وارد کشور می‌کردید. بخشی از این مبلغ را خود شرکت‌های تولیدکننده اعلام کردند که هزینه ارزی ما در خارج بود که پرداخت شده، اما مابقی را باید وارد کشور می‌کردید و یا در خارج برای امکان مصرف نگه می‌داشتید، اما شما آمدید ارز را از داخل کشور خریدید و سیاست‌های بانک مرکزی را بهم ریختید سپس ارز را به بانک‌ها فروختید. چرا این ارز را به بانک مرکزی ندادید؟

در دادگاه پرونده فساد مالی پتروشیمی چه گذشت؟

رییس دادگاه در ادامه خطاب به متهم صمیمی گفت: صداقت را رعایت کنید شما با این پول ثروت کلانی در حوزه بانک و پتروشیمی بدست آوردید. ما در باب پتروشیمی مستندات را جمع‌آوری کردیم و در حال رسیدگی هستیم. سند حسابداری مستند شرکت خود شما موجود است. اگر دادسرا و ضابطین این سند را ارائه می‌دادند شما می‌توانستید انکار کنید، اما این سند‌ها در سیستم‌های شما موجود است. تا قبل از ورود ما آقای نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات را یا ارائه نمی‌دادند و یا غیرواقعی ارائه می‌دادند، اما ما سند‌ها را دانه به دانه جمع‌آوری و بررسی کردیم و خود شرکت شما هم تمام اسناد را تهیه کرده و مستندات آن ریز به ریز در پرونده موجود است.

قاضی مسعودی مقام افزود: شما در سال گذشته مدعی بودید علیه ما سندسازی شده است اما الان مستندات حسابداری خود شرکت شما در پرونده موجود است. ما سال گذشته هم می‌توانستیم رای این پرونده را صادر کنیم، اما کشف حقیقت کردیم. شما نمی‌توانید اسناد حسابداری یک شرکت را که خودتان در آن حضور داشتید انکار کنید.

متهم صمیمی گفت: من در این جایگاه مجبورم هم از خودم و هم از بخش خصوصی دفاع کنم.

قاضی اظهار داشت: رسیدگی‌های مراجع قضایی در راستای ایجاد بستر مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری است، نه اقدامات پولشویی، شما فعل و انفعالات ارزی کشور را در سال ۹۱ نگاه کنید، ارز بالای صددرصد افزایش داشته است و دلیل این امر آن بوده است که ارز‌ها وارد کشور نمی‌شدند. این‌ها پولشویی است. ما قطعا چنانچه به نقطه محکومیت برسیم حکم را صادر می‌کنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما همه این‌ها موجود است. این‌ها پولشویی است دادسرا در حال رسیدگی است لذا بهتر است دفاع حقوقی کنید.

متهم( صمیمی ) گفت: آقای قاضی قلم و کاغذ دست شماست.

قاضی مسعودی مقام گفت: من قاضی نیستم که دنیا و آخرت خود را فدا کنم که شما را محکوم کنم من صرفاً به قانون عمل می‌کنم. ما برای راستی‌آزمایی، یکسال شبانه‌روزی کار کردیم، بالغ بر هزاران ساعت سند‌ها را جمع‌آوری کردیم اما شما پول‌هایی که به حسابتان رفته و سند آن موجود است را انکار می‌کنید. این‌ها درست نیست این‌ها پول ملت است. ما تمام زونکن‌ها را که شما دادید بررسی کردیم. تمام لوایح و مستندات بررسی شده. تمام اسناد حسابداری بررسی شده است. ما سوئیفت‌ها را دانه به دانه بررسی کردیم. تعداد بسیار زیادی سند بررسی شده است.

قاضی در ادامه گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می‌خواستید خارج شوید لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا‌ها و تصاویر و اسناد را در دسترس داریم. اقداماتی که شما در حال انجام آن بودید ما را به این نقطه رساند که برای شما قرار صادر کنیم. استجازه نیز به ما می‌گوید تا صدور رای می‌توان بازداشت موقت صادر کرد.

در ادامه، متهم( صمیمی ) گفت: بر اساس کدام قانون شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان یک شرکت خصوصی باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند؟

قاضی گفت: ارز برای شما نبود که بخواهید برگردانید یا برنگردانید. شما شرکت واسطه‌ای هستید و ارز شرکت‌های تولیدکننده را باید تحویل می‌دادید و ۳ در هزار می‌بردید.

متهم گفت: بله اما قرارداد داشتیم.

قاضی گفت: دیروز هم مسئولان مالی شرکت MPC آمدند همچنین از شرکت نفت نیز آمدند. مکاتبات موجود است که به شرکت ابلاغ شده بود که حق فروش ارز ندارد.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ما ریز آرای خود را در تمام سامانه‌ها ثبت کرده‌ایم و با کسی خصومت شخصی نداریم. شاید هر قاضی غیر از ما سه نفر بود تحقیقات را انجام نمی‌داد، اما ما یک سال شبانه‌روز و بیش از هزاران ساعت روی این پرونده کار کردیم، اینکه شما پول‌هایی که به حسابتان رفته را کتمان می‌کنید، درست نیست.

قاضی مسعودی مقام اظهارکرد: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

وی تصریح کرد: بحث ۱۴۰ میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده‌ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی‌های آتی در اختیار دادسرا قرار می‌دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال ۹۰ و به خصوص ۹۱ حدود ۱۱۱ درصد در قیمت اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارزها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملاً وجود دارد، برخی تفهیم اتهامات متهمین با اصلاح انجام خواهد شد و برخی از متهمین صرفاً آخرین دفاع را انجام می‌دهند.

قاضی افزود: تمام اسناد متعلق به شرکت شما است و مستندسازی شده است، به عنوان مثال یک قلم به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۶۷ هزار یورو وجود دارد که سوئیفت آن وجود ندارد.

قاضی با تشکر و قدردانی و حمایت‌های رئیس قوه قضائیه گفت: از ضابطین دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه تشکر و قدردانی می‌کنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: من به شما گفتم که به دنبال حاشیه نروید.

متهم گفت: بگذریم.

قاضی مسعودی مقام گفت: بگذرید، چون خطر آفرین است. شما جایی که برایتان منفعت باشد، اسناد خصوصی و دولتی را متفاوت از یکدیگر می‌دانید.

صمیمی گفت: چه اشکالی دارد هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

5 متهم فراری شرکت پتروشیمی چه کسانی هستند

قاضی مسعودی مقام گفت: این خبر‌ها نیست. شما نتیجه‌گیری‌هایتان به هم نمی‌خورد. حرف از شرکت‌های تولیدی می‌زنید، اسناد آن را ارائه کنید. ما را ناچار نکنید که یک سری مطالب را بگوییم، در مقام متهم صحبت‌هایتان را بزنید.

متهم (صمیمی ) گفت: شب نامه‌های بسیاری وجود دارد که به شما ارسال شده که در آن‌ها می‌گویند من رئیس شرکت بوده‌ام، حسن نیت من برای رفع مشکلات جمهوری اسلامی کاملاً محرز است.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: شما سابقه کیفری در شعبه اول کیفری دادگاه تجدید نظر ندارید.

متهم گفت: دیوان آن را نقض کرد. من نقشی در صدور ارز به ریال نداشتم و هیچ ارزی در داخل نخریدم و در خارج آن‌ها را نفروختم.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعی که می‌کنید قدیمی است. شما در جلسات قبلی هم درباره این‌ها صحبت کرده‌اید شما می‌گویید سمت نداشته، پس چرا اینقدر از خود دفاع می‌کنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟