به گزارش رکنا، ایـــن نخستین بـــار در ســنــگــاپــور اســـت که متهمی از راه دور به اعــدام محکوم می شود.
پونیتان جــنــاســان 37 ساله به اتهام قاچاق هروئین در سال 2011 مــحــاکــمــه می شود.او خود را بی گناه می داند و خواهان تجدیدنظر شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟