به گزارش رکنا، سرهنگ حاجی زاده فرمانده هنگ مرزی ماکو با اعلام این خبر گفت: درساعت 16عصر امروز مورخه باپشتیبانی خبری واحد اطلاعات گروهان مرزی بازرگان متهم تحت تعقیب ومتواری «ش. ح» اهل بازرگان درحین ورود غیرمجاز ازطریق در مسافری گمرک بازرگان دستگیر شد.

وی افزود:  قاتل توسط عوامل پست کنترل واطلاعات  رزم دستگیر وبرابر هماهنگی قضایی بعمل آمده درجهت اقدامات بعدی تحویل عوامل پلیس آگاهی انتظامی ماکو شد.  "میلاد نصیرزاده" ۲۷ آبان ۹۶ در پی یک دعوا در پارک شهر مرزی بازرگان توسط این شخص  به قتل رسیده بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟