تصویری از خلبان سعودی اسیر شده توسط نیروهای یمنی

آیا این خبر مفید بود؟