به گزارش رکنا، ساعت 20 جمعه 15 آذر امسال جوان 22 ساله درتماس با پلیس 110 ادعا کرد که همراه یکی از دوستانش برای کار به شهر تهران آمده و در یک قهوه خانه به گروگان گرفته شده اند که وی توانسته است از دست گروگان گیران فرار کند و برای نجات دوستش درخواست کمک کرد.

با توجه به حساس بودن پرونده، تیمی از ماموران به خیابان دهقی در خیابان نبرد اعزام شده و در ابتدا پسر جوان را که از ماموران درخواست کمک کرده بود، هدف تحقیق قرار دادند که این جوان بیان کرد دو روز قبل به تهران آمدیم و قرار بود در این قهوه خانه کار کنیم که صاحب کارمان برای آزمایش کردنمان سفارش قلیان داد که ما اشتباهی یک قلیان دیگر در اختیارش گذاشتیم که عصبانی شد و همراه دو تن دیگر از دوستانش ما را به باد کتک گرفتند که من توانستم از دست آن ها فرار کنم اما دوستم در انبار قهوه خانه زندانی شد.

خیلی زود ماموران دست به کار شدند و در ابتدا هرچه درِ قهوه خانه را به صدا در آوردند، کسی جوابی نداد و ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی تصمیم به تخریب در ورودی گرفتند که در همین لحظه پسر جوانی در قهوه خانه را باز کرد و وقتی شنید ماموران به خاطر یک گروگان گیری به آن جا اعزام شده اند شروع به داستان سرایی کرد و اظهارات پسر جوان را دروغ اعلام کرد.

ماموران با بررسی داخل قهوه خانه با آثار خون که روی زمین و در و سقف انبار قهوه خانه ریخته شده بود، روبه رو شدند و پسر جوان که دیگر راهی جز اعتراف نداشت ادعا کرد که دو تن از دوستانش برای سربه نیست کردن کارگر جوان او را سوار بر خودرو به بیرون قهوه خانه منتقل کرده اند.

ماموران با توجه به حساسیت موضوع از پسر جوان خواستند تا با همدستانش تماس بگیرد و به بهانه این که قصد دارد همراه آن ها باشد دو پسر جوان را به قهوه خانه بازگرداند و سپس ماموران در کمین نشستند و وقتی دو پسر جوان همراه با گروگان 21 ساله به قهوه خانه بازگشتند، آن ها را دستگیر کردند.

جوان 21 ساله که به شدت زخمی شده بود و به سختی حرف می زد هدف تحقیق قرار گرفت و ادعا کرد که وقتی قلیان اشتباهی به دست صاحبکارمان دادیم او قلیان را به سمت من و دوستم پرتاب کرد و سپس با دوستانش ما را به باد کتک گرفتند که دوستم توانست از دست آن ها فرار کند اما آن ها مرا در داخل انبار قهوه خانه در حد مرگ کتک می زدند و وقتی نیمه جان روی زمین افتاده بودم شنیدم که قصد دارند مرا به حاشیه تهران ببرند و به قتل برسانند.

پسر 21 ساله در ادامه بازجویی ها اعلام کرد که سه جوان دست و پا و چشمانم را بستند و سوار بر خودرو کردند و چون نمی خواستند ردی از خود به جا بگذارند در مسیر دو بار خودرویشان را تغییر دادند تا این که گوشی موبایلشان به صدا در آمد و به قهوه خانه بازگشتند.

پسر جوان که از شهرهای غربی کشور به تهران آمده بود دچار ضربه مغزی شده و دربیمارستان تحت نظر قرار گرفته است و سه متهم نیز به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟