به گزارش خبرنگار رکنا، نجفی در دادگاه دور دوم که در روز 9 آذر ماه آغاز شد در دفاع از خود گفت: 5 دلیل دارم که در دفاع از خود اعلام می کنم که می گویم که قتل عمد انجام نداده ام و در بررسی های کارشناسان ضد و نقیض هایی وجود دارد. هیئت علمی کارشناسان تایید کردند که میترا استاد روز حادثه به عقب رفته و به داخل وان افتاده است و بعد از اینکه داخل وان افتاده به وی شلیک کرده ام در صورتی که این مطلب نادرست است و با توجه به اینکه کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی قانونی در بررسی های قبل فاصله شلیک گلوله به دست را فاصله کمی اعلام کردند و این فاصله حتی کمتر از 5 سانتی متر بوده است که من این تصور را ندارم که میترا استاد در وان افتاده است و بعد از فاصله کم به او شلیک کرده باشم اگر به این شکل بود که مستقیم به سینه او شلیک می کردم .

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه خون کف حمام زیاد بوده و خون کمی در وان حمام مشاهده شده است اگر داخل وان شلیک کرده بودم باید خون بیشتری داخل وان بود در حالیکه خون زیاد کف حمام ریخته است. علت اینکه در وان حمام خون نیست از نظر علمی گفته شده چون گلوله از بدن خارج نشده خونی هم در داخل وان ریخته نشده است و اگر خون کمی در وان قابل مشاهده است به خاطر احیای قلبی است که اورژانس به خانواده ام گفته بود انجام دهند.

محمد علی نجفی تصریح کرد: با توجه به زاویه گلوله در بدن باید بگویم که نقطه ورودی و خروجی که تیر وارد دست شده را اگر محاسبه کنید و یک نقطه فرضی را پیش بگیرید نشان می دهد گلوله کمی زاویه دار است و اگر تاکید می کنید که گلوله با همان مسیر وارد بدن شده باشد گلوله از بالای سینه وارد شده و به پایین پهلو اصابت کرده است در این رابطه 2 فرضیه دارم که یا 2 گلوله شلیک شده و و این احتمال وجود دارد که چون زاویه ها با هم متفاوت است یا اینکه با توجه به صحبت هایی که کردند گلوله به دست خورده که از لحاط قانونی به آن کمانه می گویند.

وی در ادامه بیان کرد: در خصوص تغییر شکل گلوله و کاسته شدن سرعت گلوله در حدی که از بدن خارج شده یا به جسم سخت برخورد کرده که در پزشکی قانونی اعلام کردند که گلوله استخوان بالای جناق که دسته استخوان به آن می گویند چون استخوان سفت و محکمی است سرعت را کاسته و تغییر شکل پیدا کرده است. گلوله در صورتی که هیچ جای نظریه پزشکی قانونی در خصوص ترک برداشتن این استخوان هم صحبتی نکرد یا این گلوله به جای فلزی برخورد کرده و وراد بدن شده که کمانه کردن به آن می گویند و نمی تواند گلوله ای که مستقیم رفته باشد این طور تغییر شکل دهد.

نجفی در دفاع آخر و بیان نظریه پنجم خود اظهار داشت: در خصوص گلوله های شلیک شده و محل هایی که وجود دارد 3 گلوله مشخص است و 2 گلوله دیگر مانده که باید واکاوی شود . به خاطر حمل و نگهداری اسلحه اشد مجازات را خواهان هستند در حالیکه تا روز اتفاق نمی دانستم که تاریخ استفاده از اسلحه گذشته است و این قصوری است که جرمش نیاز به بخشش دارد. بازپرس و سرپرست دادگاه جنایی از روز اول در صحنه حضور داشتند و قابل درک است که باید از طرف مقابل من حمایت بیشتری کنند که هم از نظر جنبه عمومی جرم و هم ملاحظه حال خانواده قربانی باید به نفع آنها حرف زد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟