به گزارش خبرنگار رکنا، نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم در دادگاه نجفی در خصوص شلیک گلوله ها گفت: گلوله اول پس از برخورد با بالش به صورت اتفاقی از بین پاهای میترا استاد رد شده و به وان حمام برخورد کرده است. گلوله دوم به کابینت حمام برخورد کرده و سومین گلوله پس از برخورد به دیوار شمالی به سقف کاذب حمام خورده است.

وی افزود: در این حادثه گلوله چهارم از ضلع جنوبی به ضلع غربی حمام برخورد کرده است و آخرین شلیک پس از برخورد به کف دست چپ میترا استاد رد شده و به سینه وی فرورفته است.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: نظریه ای که درباره کمانه کردن گلوله مطرح شده بود اثبات نشد زیرا سقف حمام کاذب بوده است و در نظریه دیگر که بیان کردند گلوله پس از عبور از استخوان دست به سینه برخورد کرده و تغییر شکل داده است هم تایید نشد و این مسئله که به جز نجفی فرد دیگری در حمام حضور داشته برای قتل نیز به اثبات نرسید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟