پسر میترا استاد با چاقو قصد قتل نجفی را داشت / راننده نجفی فاش کرد !+ جزییات دادگاه

دادستان شهریاری ادامه داد: در تحقیقات از راننده نجفی عنوان شد که وی گفت به خاطر استرس نمی توانم بنویسم و هر چه می گویم مورد تایید است.

راننده نجفی در تحقیقات خود عنوان کرده ساعت نه و بیست وشش دقیقه دکتر نجفی با من تماس گرفت و خواست تا به در خانه جدیدشان در سعادت آباد بروم داخل پارکینگ که شدم ابتدا 3 بار در ساعت نه و 46 دقیقه نه و 47 و نه 55 دقیقه تماس گرفتم نجفی جواب نداد.

به همین دلیل به در واحد 01/ 27 طبقه هفتم رفتم که نجفی در را باز کرد که 2 عدد کیف دستی قهوه ای و مشکی تحویلم داد و خواست تا آنها را تحویل دخترش زهرا بدهم.

راننده نجفی تصریح کرد: ساعت 10 و 40 دقیقه دکتر نجفی تماس گرفت خواست تا کیف قهوه ای را برایش ببرم که دکتر کیف را تحویل گرفت و دوباره به من تحویل داد که به دست دخترش برسانم.

وی گفت: در زمان خروج از ساختمان نجفی با یک شلوارک چهارخانه آبی رنگ بود که روی آن خون پاشیده بود و احساس کردم مچ پایش نیز زخمی است .

راننده ادامه داد: 2 کیف را به در خانه دخترش بردم . دخترش یکی از کیف ها را باز کرد سپس دخترش با شوهرش تماس گرفت و پس از آن هر 3 به خانه دکتر در سعادت آباد رفتند.

ابتدا چند بار در زدیم که دخترش خواست با توجه به اینکه من کلید داشتم در را باز کنم وارد خانه شدیم که همان لحظه پسر میترا استاد که مهیار 16 ساله است وارد خانه شد.

ابتدا خانه را بررسی کردیم خبری نبود تا اینکه وارد یکی از اتاق ها شدیم وقتی در سرویس حمام را باز کردیم مهیار گفت بابا مامان را کشته است. که با چاقو از خانه خارج شد و دنبالش رفتیم و در راهرو توانستیم چاقو را از دستش بگیریم و با پلیس تماس گرفتیم.

 

آیا این خبر مفید بود؟