مثل هر جنایت دیگری که در جامعه رخ می دهد و کسی خبردار هم نمی شود. این احتمال وجود دارد که نجفی قتل را به گردن گرفته باشد او ادامه داد: این ها به تحلیل جامعه شناسی نیاز دارد تا بفهمیم چرا جامعه آنقدر خشن شده که شخصی مانند نجفی سلاح به دست می گیرد، کسی که نمی تواند یک گنجشک را بزند.

او می گوید: آدمی که من می شناختم نمی توانست آدم دیگری را بکشد. مسئله بسیار سنگین است. به همین دلیل هم هست که این احتمال می رود که قتل را به گردن گرفته باشد. اگر می گویم بعید است، نمی خواهم او را از این ماجرا بری کنم. اگر کاری کرده باشد، حتما باید برخورد قانونی بشود؛ آن چه اصلاح طلبان به دنبالش هستند، بحث برابری در مقابل قانون است. ولی بخاطر شناختی که از این فرد در گذشته بوده، قضیه فرق می کند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟