به گزارش رکنا ، مریم زن ۴۰ ساله معتادی است که ۲۵ اردیبهشت امسال پس از ربودن پسر چهار ساله‌ای به نام تیام در شرق تهران او را به رودخانه جاجرود برد و باعث غرق شدن او شد. متهم که با دستور واحدی، بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای جنایی تهران بازداشت و برای ادامه تحقیقات به دادسرا منتقل شد، گفت: برای گدایی کردن تیام را که پسر یکی از آشنایانمان بود، ربودم. او را به جاجرود بردم، او روسری‌ام را می‌کشید که هولش دادم و داخل رودخانه افتاد و غرق شد.
برای این زن به اتهام کودک‌ربایی و قتل عمد قرار بازداشت صادر شد و برای تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه قتل در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. متهم به قتل دیروز پس از جلسه بازپرسی به تشریح ربودن پسر بچه و قتل او پرداخت.

از زندگی‌ات بگو.
دو پسر خردسال و نوجوان دارم، به‌خاطر مصرف شیشه و اعتیادم کارتن خواب شدم، شوهرم طلاقم داد و حضانت بچه‌هایم را گرفت. با جمع‌آوری و فروش ضایعات و گدایی هزینه اعتیاد و زندگی‌ام را تامین می‌کردم.

خانواده مقتول را می‌شناختی؟
مادرم با مادرتیام نسبت فامیلی داشتند و همین باعث رفت و آمدم به خانه آن‌ها شد. تیام عمه صدایم می‌کرد. حتی به خواست مادرش او را چندبار به پارک بردم.

چطور تیام را ربودی؟
خواستم چند پسر غریبه را در خیابان بربایم و برای گدایی ببرم که نشد. بعد رفتم مقابل خانه مادربزرگ تیام که او و برادرش را دیدم. به دروغ گفتم مادرش گفته تیام را به پارک ببرم که با این ترفند او را ربودم. بعد داخل کارتنی که از خیابان برداشتم گذاشتم تا خیال کند ماجرا یک بازی است.

بعد چه شد؟
روز دوم او را به جاجرود بردم و همراه او از مغازه‌داران و رانندگان پول گدایی کرده و ۳۰ هزارتومان به دست آوردم. بعد کنار رودخانه جاجرود رفتیم. تیام کنار رودخانه آب بازی می‌کرد و من مشغول مصرف شیشه شدم. بعد از آن تیام آمد و با روسری‌ام بازی می‌کرد که عصبانی شده و گفتم نکن و بعد با دستم او را هول دادم که داخل رودخانه افتاد. دست و پا می‌زد که خودم را به آب زدم، آب تا کمرم می‌آمد که دو متری جلو رفتم، اما او را آب برد و از دور فقط رنگ لباس قرمزش معلوم بود. خودم را به درختی چسباندم و بیرون آمدم. پیاده تا پل بعدی رفتم، اما ردی از او نبود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟