به گزارش رکنا، مردی که به دلیل کار در یک مجلس عروسی خسته شده بود بعد از اتمام مراسم در نیمه شب به اشتباه به جای خانه صاحب مجلس، وارد خانه همسایه او شد و به خواب رفت و صبح با لگد از خواب بیدار شد.

مرد بی خبر از همه جا که به واسطه اشتباهش بدجور مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود در این باره گفت: شبی در یک مجلس عروسی شرکت کردم و تا اتمام مراسم به واسطه دوستی دیرینه ام با صاحب مجلس از مهمانان پذیرایی و آن ها را بدرقه کردم. شب از نیمه گذشته بود و وقتی کیسه های زباله را سر کوچه محل مراسم گذاشتم، خواستم برای استراحت در خانه دوستم که حیاط مشترکی با یکی از اقوامش داشت بروم که پس از ورود به حیاط از فرط خستگی و خواب آلودگی به اشتباه و ندانسته وارد خانه همسایه شدم.

چون اتاق پذیرایی تاریک بود بدون توجه به اطراف سریع به خواب رفتم. نزدیک صبح ناگهان با سر و صدا و ضربه محکمی به پهلویم از خواب پریدم. شوکه شدم و دیدم که مردی غریبه و عصبانی به اتفاق همسر و فرزندانش روی سرم ایستاده اند و به من ناسزا می گویند. وقتی علت این کارشان را جویا شدم فهمیدم شب را در اتاق پذیرایی خانه مرد همسایه صبح کرده ام.

مرد همسایه که مرا نمی شناخت به خیال این که من ریگی به کفش و نیت بدی در سر داشتم بدون توجه به خواهش هایم شروع به ضرب و شتم من کرد که با داد و فریاد ما دوستم متوجه ماجرا شد و مرا از دست همسایه خشمگین نجات داد. به خاطر این ماجرا و اشتباهم خاطره تلخی در ذهنم ثبت و کامم تلخ شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟