در بخشی از این دادگاه مرتبط با پرونده دومان، متهم ردیف اول اظهار می‌دارد: " پیش از آغاز دفاعیات خود اعلام می کنم که دفاعیات کامل توسط وکیل انجام خواهد شد. البته من خودم وکیلی را معرفی کرده بودم و حتی تمبر نیز باطل کرده بود، اما شما اجازه ندادید تا او وکالت مرا به عهده بگیرد و برای من وکلای تسخیری انتخاب کردید که به هیچ وجه مورد تایید من نبودند و نیستند؛ و حتی من کتبا آن‌ها را عزل کرده بودم. وی ادامه داد: وکلای تسخیری من حتی کیفرخواست را مطالعه نکردند. "

در پی این اظهارات متهم، قاضی مواردی در رد اظهارات متهم بیان کرده و سپس " وکیل متهم نیز از محضر دادگاه خواست تا توضیحاتی در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم مطالعه کیفرخواست ارائه کند. وی بیان داشت: شما اگر قصد ادامه دروغگویی خود را دارید، ادامه دهید، اما متن کیفرخواست اکنون در مقابل من قرار دارد و ما یک روز کامل در اوین بودیم و تلفنی نیز با شما در تماس بودیم. وکیل دیگر متهم نیز گفت: شما ادعای دروغی را مطرح می‌کنید. "

وقتی متهم می‌گوید وکیلم را قبول ندارم و وکیل می‌گوید متهم دروغگو است، دفاع چگونه صورت خواهد گرفت؟اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟