رفتار مشکوک این فرد مأموران را وارد عمل کرد. محتویات کیسه شامل ١٧قطعه کبوتر بود که این فرد مدعی شد کبوترهای خودش هستند، صحبت‌هایی که کمتر رنگ واقعیت داشت. این مظنون برای بررسی‌های بیشتر راهی کلانتری شد، ولی باز هم بربی‌گناهی خود اصرار می‌کرد. اما مأموران مطمئن بودند این فرد ریگی در کفش دارد و برای راستی‌آزمایی نامه کوچکی با این جمله: «‌صاحب این کبوتر به کلانتری مراجعه کند» به پای یکی از کبوتر‌ها بسته و او را رها کردند. ساعاتی بعد فردی سراسیمه به کلانتری آمده و با در دست داشتن نامه ربوده‌اند.
 اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟