به گزارش گروه ترجمه رکنا، پلیس Police روسیه توانست سایت خرید، فروش و اجاره کودکان را بلاک کند.

طبق گزارش پلیس، کودکان که بین 3 تا 15 سال هستند توسط صاحب سایت و همکارانش اجاره داده می شدند و بابت هر یک ساعت هزینه هنگفتی از مردان پدوفیل ( کودک آزار ) دریافت می کردند.

این سایت که CPidzhak نام داشت و به عنوان سایت کودکان پورن شناخته می شد، مصرف کننده زیادی داشته که ماموران تحقیق توانستند نیمی از آن ها را دستگیر کنند.

یکی از نمونه های این کودکان زجر کشیده دختری 8 ساله است که توسط دو مرد پدوفیل خریده شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

در حال حاضر پلیس توانست صاحب سایت و همکارانش را دستگیر و سایت را بلاک کند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟