به گزارش رکنا، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن وتجارت استان مبنی تقلب Cheat در فروش هفت دستگاه یخچال پرونده تشکیل وجهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شد.

وی افزود: شعبه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی بابل پس از احضار متهم و بررسی شواهد موجود تخلف انتسابی را محرز دانسته و متهم را به مبلغ ۱۶۱ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی و مبلغ ۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

ملکی گفت: رای صادره در شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا شد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟