به گزارش رکنا، پنج نفر در نیشابور با چاقو به جان 2 طلبه افتادند. با وجود اینکه این ضاربان روزهای بعد در همان مکانی که طلبه ها را با چاقو مصدوم کرده بودند دیده شدند، اما هنوز خبری از دستگیری این اوباش های خطرناک نیست.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟