رسیدگی به این پرونده از سال 95 به‌دنبال درگیری خونین در خیابان 17شهریور شروع شد. دراین نزاع که بین دو پسرجوان رخ داد فرید20 ساله براثر ضربه چاقو جان باخت. عامل جنایت Crime که وحید نام داشت خیلی زود دستگیر شد ودر نخستین بازجویی‌ها لب به اعتراف گشود و در شرح ماجرا به کارآگاهان گفت: روز حادثه Incident وقتی از خواهرم شنیدم که پسرجوانی به نام فرید که هم محلی‌مان است برای او مزاحمت ایجاد کرده عصبانی شدم و درحالی که به خاطر خوردن مشروب حالت عادی نداشتم به سراغ فرید رفتم و با او درگیر شدم. بعد هم با چاقویی که همراهم بود ضربه‌ای به او زدم. وقتی زمین افتاد از ترس پا به فرار Escape گذاشتم.
پس از این اعتراف، متهم در شعبه هفتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی Judge کیخا به اتهام قتل Murder عمد محاکمه شد. خانواده مقتول نیز برایش درخواست قصاص کردند. تنها شاهد ماجرا که درصحنه درگیری حضور داشت نیز او را به‌عنوان عامل قتل معرفی کرد. سپس از خواهر قاتل The Murderer تحقیق صورت گرفت که وی گفت: اصلاً مزاحمتی درکار نبوده و برادرم به‌خاطر توهم مرتکب قتل شده است. قضات پس از بررسی پرونده ومحتوای آن متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

آیا این خبر مفید بود؟