پرونده کدخبر: 239246 ارسال پرینت 273

رکنا: در زمان حادثه Incident چندین انفجار بسیار شدید اتفاق افتاده که باعث شعله ورشدن مجدد آتش و فرو ریختن ساختمان شده است

چندین بار از ساختمان بازدید شده و بارها به صورت مکتوب هشدار داده شده است

شهرداری نزدیک 14 15 بار از ساختمان بازدید کرده اما اعتنایی نشده اس

همین امروز هر کاری کردیم برخی افراد از ساختمان خارج نمیشدند

نوع حادثه نشان میدهد احتملا در این حادثه شهید داده ایم

تعداد آماری که از مفقودین داده میشود آمار غایبین است شاید برخی از همکاران وضع جسمانیشان بد شده و در گوشه ای در حال استراحت باشند

در زمان حادثه چندین انفجار بسیار شدید اتفاق افتاده که باعث شعله ورشدن مجدد آتش و فرو ریختن ساختمان شده است

علت انفجارها مشخص نیست و در حال بررسی است.

چندین بار از ساختمان بازدید شده و بارها به صورت مکتوب هشدار داده شده است

شهرداری نزدیک 14 15 بار از ساختمان بازدید کرده اما اعتنایی نشده است

 همین امروز هر کاری کردیم برخی افراد از ساختمان خارج نمیشدند

نوع حادثه نشان میدهد احتملا در این حادثه شهید داده ایم

 تعداد آماری که از مفقودین داده میشود آمار غایبین است شاید برخی از همکاران وضع جسمانیشان بد شده و در گوشه ای در حال استراحت باشند/برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.اخبار مرتبط

ارسال نظر