پرونده کدخبر: 234623 ارسال پرینت 44

رکنا: با صاحبکارم بخاطر مسائل سیاسی و مذهبی اختلاف داشتم او را سوار کردم تا به منزل برسانم وقتی پیاده شده با سرعت دنبالش کردم و با ماشین به او زدم.

به گزارش رکنا، به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، مرد کارگر صاحبکارش را با پژو 405 زیر گرفت و او را کشت. این متهم در تحقیقات نخست گاه با سکوت و گاه با بیان پاسخ های اشتباه مدعی شده است که به علت داشتن سرگیجه در زمان حادثه Incident متوجه برخورد خودرو با صاحبکارش نشده است، اما در ادامه تحقیقات ضمن اعتراف به قتل Murder عمد گفت: به علت داشتن اختلاف سر مسائل سیاسی و مذهبی او را سوار خودروام کردم تا صاحبکارم را به خانه اش برسانم، اما زمانی که مقتول پیاده شد با سرعت او را دنبال کردم و با ماشین زیرش گرفتم. از اینجا به بعد یادم نمی آید چه اتفاقی افتاد.
متهم در پاره ای دیگر از اعترافاتش گفته است که هروئین با قرص متادون مصرف می کند.
اما خانواده مقتول اصرار داشتند که قتل عمدی بوده و به همین دلیل تقاضای قصاص دارند. از طرفی مامور راهنمایی و رانندگی که در محل حادثه حضور داشته این حادثه را غیر عادی و غیر متعارف تشخیص داده و ادعای خواب بودن متهم را رد کرد.
به گزارش پرونده، کمیسیون روانپزشکی نیز دلیلی بر ابتلا متهم به جنون در زمان ارتکاب جرم Crime پیدا نکرده است. این پرونده در شعبه 1133 دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرا گرفت و قاضی Judge این شعبه با اکثریت آرا قتل را عمدی تشخیص داد و متهم را به قصاص نفس محکوم کرد.
اما شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با اشاره به وجود نشانه هایی مبنی بر نامتعادل بودن متهم از نظر روحی و روانی و لزوم ارجاع به کمیسیون روان پزشکی برای بررسی وضعیت تعادل روحی و روانی متهم و نیز لزوم ارجاع به کمیسیون کارشناسی تصادفات رای ابتدایی دادگاه را نقض کرده و پرونده را به همان شعبه ارجاع کرد.
در این مرحله کمیسیون روان پزشکی اظهار عقیده کرده که دلیل پزشکی مبنی بر ابتلا متهم به اختلال روانی در حدی که قوه تشخیص و تمیز را حین ارتکاب جرم از وی سلب نماید به دست نیامده است.
هیأت کارشناسی تصادف Crash نیز تشخیص عمد یا غیر عمد بودن برخورد خودرو با عابر را خارج از وظیفه خود دانسته است و شعبه 1133 دادگاه کیفری استان تهران مجددا و این بار اکثریت آرا با احراز عمدی بودن قتل، حکم به قصاص نفس صادر کرده است.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در این مرحله با اعتقاد به عدم کافی بودن نشانه ها و شواهد برای فهمیدن عمدی بودن قتل، حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران پس از جلب نظر کمیسیون هفت نفره روان پزشکی مبنی بر اینکه در حال حاضر و در زمان ارتکاب جرم دلیلی بر عدم تعادل روانی بدست نیامد رای اصراری بر قصاص نفس متهم صادر کرده است.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که شبهه و تردید جدی در عمدی بودن قتل به قوت خود باقی است، رای اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران را قابل تایید ندانسته و پرونده را برای طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارسال کرد.

اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز پس از شنیدن نظرات تعدادی از موافقان و مخالفان در مورد وجود یا عدم وجود شبهه در عمدی بودن قتل و همچنین نظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر عدم وجود شبهه و صحت حکم قصاص نفس، با اکثریت آرا رای شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر ارتکاب متهم به قتل عمدی را تایید کردند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • ناشناس 0 0

    اکر دیوانه است که یک دیوانه برای جامعه خطرناک است اگر هم به عمد کرده بازم خطرناک است در هر صورت بهتر است بمیرد