کدخبر: 232833 119645

رکنا: هر چه می کشم از این تلگرام و هیجانات پوشالی آن و بی فکری های خودم است.

از بیکاری در خانه و تنهایی می نالیدم که همسرم خیلی سریع به خواسته من در خصوص تهیه گوشی اندرویدی تلفن همراه پاسخ داده و با دستان خود نحوه استفاده از آن و عضویت در تلگرام را به من آموزش داد.

در حالی که همسرم بی نهایت به من اعتماد داشت، خیلی سریع جذب تلگرام شدم، از طریق این شبکه مجازی با خیلی ها ارتباط داشتم، چه کسانی که می توانستم به صورت عادی و راحت با آنها رابطه برقرار کنم و چه کسانیکه نباید با آنها هیچ رابطه ای می داشتم.

نمی دانم، چرا شاید بیشتر به خاطر این بود که من و همسرم داخل خانه کمتر با هم صحبت می کردیم و یا کمتر با هم به اماکن عمومی و یا پارکها برای هوا خوری و تفریح می رفتیم، به هرحال یکی از کسانی که شاید به خاطر غفلت من ویا احساس دوری من از همسرم، با وی ارتباط برقرار کردم پسر عموی همسرم بود.

وی نخستین پیامی که برایم فرستاد، فقط در حد سلام و احوال پرسی بود، سپس خیلی ماهرانه و حرفه ای شروع به تعریف و تمجید از من کرد و در ادامه احساس وابستگی من به وی را به همراه داشت، این احساس وابستگی منجر به استفاده بیش از حد از گوشی تلفن همراه و در نهایت ایجاد سوء ظن در همسرم نسبت به من شد.

همسرم گاهی وقت ها به بهانه هایی نگاهی به گوشی ام انداخته و آنرا چک می کرد، زمانی هم به مچ گیری از من نزدیک می شد که هر بار با تفره رفتن ها و زیرکی خاصی احساس می کردم که از شر بزرگی نجات پیدا کردم، پسرعموی همسرم در پیامهای متوالی از من می خواست به خانه آنها رفته و یا وی به منزل ما بیاید.

چند ماهی از ارتباط ما نگذشته بود که وی یک روز در حالی که همسرم در اداره بود، به منزل ما آمد، بعد از مدتی از آن نیز همسرم کلید بر در انداخته و وارد منزل شد، پسرعمویش نیز با کمک من خیلی سریع بر روی بالکن رفته و مخفی شد، نمی دانم چطور اما گویا همسرم حس ششم عجیبی داشت، به بهانه سردی هوای داخل خانه نخست به اتاق خواب ها سرک کشیده و سپس به بالکن رفته و اتفاقی که نباید رخ داد.

وی پسر عموی خود را بر روی بالکن گرفته و دعوای سختی رخ داد، کار به کلانتری و در نهایت وساطت اطرافیان کشید، در چشم برهم زدنی احساس کردم که زندگی ام در حال نابودی است، با شرمندگی و عذرخواهی و ...با کمک اطرافیان رضایت همسرم را گرفته و دوباره به خانه و در کنار دو بچه ام بازگشتم.

اما همسرم که ظاهرا فرد روشنفکری بود دوباره گوشی تلفن همراه را به من داده و از من تعهد گرفت تا دیگر با پسرعمویش ارتباط برقرار نکنم، من هم قبول کردم، واقعا می خواستم به این ارتباطات پایان دهم که متاسفانه نمی دانم چرا دوباره به پیامهای پسرعمویش پاسخ مثبت داده و دوباره روزی که همسرم به اداره رفته و بچه ها نیز در مدرسه حضور داشتند، از پسرعمویش خواستم تا به خانه ما بیاید، تازه چند دقیقه ای از حضور پسرعمویش نگذشته بود که دوباره سرو کله همسرم پیدا شد.

گویا وی حس ششم بسیار قوی ای داشته که من از آن بی خبر بودم، این بار با کمک پلیس 110 به کلانتری هدایت شده ایم و نمی دانم که چه بر سر من و بچه هایم می آید، اگر همسرم مرا طلاق دهد بدون بچه هایم چه کنم؟ اگر زندگی ام را ببازم نمی دانم از دلیل جدایی ام از همسرم به فرزندانم چه بگویم؟ ای کاش چنین اشتباهی را مرتکب نمی شدم.

نمی دانم وقتی فرزندانم متوجه می شوند که من چنین خیانتی را در حق خانواده مرتکب شده ام چه دیدگاهی در مورد من خواهند داشت؟

نظر کارشناس:

به نظر می رسد که پیشرفت های فناوری در زمینه ارتباطات انسانها را به یکدیگر نزدیک کرده ولی متاسفانه ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی نابسامانی های شخصیتی و خانوادگی و به طور کلی دوری از ارزش های بسیاری را در پی هجوم فرهنگ های بیگانه از مجرای ارتباطات نوین شاهد بوده ایم.

بی گمان ابزارهای مدرن ارتباطی برکارایی و در نتیجه کارکردهای ارتباطی جامعه تاثیر گذاشته و بدین ترتیب نقش ها و الگوهای اجتماعی را متاثر می کند، شاید سرعت کم سازگاری بشر با مصنوعات خود یکی از علل تعارض های پیش آمده باشد، در وضعیت موجود تاکید بر بازگشت به معنویات و ارزش های اخلاقی تنها بخشی از راه نرفته است که با ایجاد نگرشی صحیح آن را باید پیمود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟

از بیکاری در خانه و تنهایی می نالیدم که همسرم خیلی سریع به خواسته من در خصوص تهیه گوشی اندرویدی تلفن همراه پاسخ داده و با دستان خود نحوه استفاده از آن و عضویت در تلگرام را به من آموزش داد.

در حالی که همسرم بی نهایت به من اعتماد داشت، خیلی سریع جذب تلگرام شدم، از طریق این شبکه مجازی با خیلی ها ارتباط داشتم، چه کسانی که می توانستم به صورت عادی و راحت با آنها رابطه برقرار کنم و چه کسانیکه نباید با آنها هیچ رابطه ای می داشتم.

نمی دانم، چرا شاید بیشتر به خاطر این بود که من و همسرم داخل خانه کمتر با هم صحبت می کردیم و یا کمتر با هم به اماکن عمومی و یا پارکها برای هوا خوری و تفریح می رفتیم، به هرحال یکی از کسانی که شاید به خاطر غفلت من ویا احساس دوری من از همسرم، با وی ارتباط برقرار کردم پسر عموی همسرم بود.

وی نخستین پیامی که برایم فرستاد، فقط در حد سلام و احوال پرسی بود، سپس خیلی ماهرانه و حرفه ای شروع به تعریف و تمجید از من کرد و در ادامه احساس وابستگی من به وی را به همراه داشت، این احساس وابستگی منجر به استفاده بیش از حد از گوشی تلفن همراه و در نهایت ایجاد سوء ظن در همسرم نسبت به من شد.

همسرم گاهی وقت ها به بهانه هایی نگاهی به گوشی ام انداخته و آنرا چک می کرد، زمانی هم به مچ گیری از من نزدیک می شد که هر بار با تفره رفتن ها و زیرکی خاصی احساس می کردم که از شر بزرگی نجات پیدا کردم، پسرعموی همسرم در پیامهای متوالی از من می خواست به خانه آنها رفته و یا وی به منزل ما بیاید.

چند ماهی از ارتباط ما نگذشته بود که وی یک روز در حالی که همسرم در اداره بود، به منزل ما آمد، بعد از مدتی از آن نیز همسرم کلید بر در انداخته و وارد منزل شد، پسرعمویش نیز با کمک من خیلی سریع بر روی بالکن رفته و مخفی شد، نمی دانم چطور اما گویا همسرم حس ششم عجیبی داشت، به بهانه سردی هوای داخل خانه نخست به اتاق خواب ها سرک کشیده و سپس به بالکن رفته و اتفاقی که نباید رخ داد.

وی پسر عموی خود را بر روی بالکن گرفته و دعوای سختی رخ داد، کار به کلانتری و در نهایت وساطت اطرافیان کشید، در چشم برهم زدنی احساس کردم که زندگی ام در حال نابودی است، با شرمندگی و عذرخواهی و ...با کمک اطرافیان رضایت همسرم را گرفته و دوباره به خانه و در کنار دو بچه ام بازگشتم.

اما همسرم که ظاهرا فرد روشنفکری بود دوباره گوشی تلفن همراه را به من داده و از من تعهد گرفت تا دیگر با پسرعمویش ارتباط برقرار نکنم، من هم قبول کردم، واقعا می خواستم به این ارتباطات پایان دهم که متاسفانه نمی دانم چرا دوباره به پیامهای پسرعمویش پاسخ مثبت داده و دوباره روزی که همسرم به اداره رفته و بچه ها نیز در مدرسه حضور داشتند، از پسرعمویش خواستم تا به خانه ما بیاید، تازه چند دقیقه ای از حضور پسرعمویش نگذشته بود که دوباره سرو کله همسرم پیدا شد.

گویا وی حس ششم بسیار قوی ای داشته که من از آن بی خبر بودم، این بار با کمک پلیس 110 به کلانتری هدایت شده ایم و نمی دانم که چه بر سر من و بچه هایم می آید، اگر همسرم مرا طلاق دهد بدون بچه هایم چه کنم؟ اگر زندگی ام را ببازم نمی دانم از دلیل جدایی ام از همسرم به فرزندانم چه بگویم؟ ای کاش چنین اشتباهی را مرتکب نمی شدم.

نمی دانم وقتی فرزندانم متوجه می شوند که من چنین خیانتی را در حق خانواده مرتکب شده ام چه دیدگاهی در مورد من خواهند داشت؟

نظر کارشناس:

به نظر می رسد که پیشرفت های فناوری در زمینه ارتباطات انسانها را به یکدیگر نزدیک کرده ولی متاسفانه ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی نابسامانی های شخصیتی و خانوادگی و به طور کلی دوری از ارزش های بسیاری را در پی هجوم فرهنگ های بیگانه از مجرای ارتباطات نوین شاهد بوده ایم.

بی گمان ابزارهای مدرن ارتباطی برکارایی و در نتیجه کارکردهای ارتباطی جامعه تاثیر گذاشته و بدین ترتیب نقش ها و الگوهای اجتماعی را متاثر می کند، شاید سرعت کم سازگاری بشر با مصنوعات خود یکی از علل تعارض های پیش آمده باشد، در وضعیت موجود تاکید بر بازگشت به معنویات و ارزش های اخلاقی تنها بخشی از راه نرفته است که با ایجاد نگرشی صحیح آن را باید پیمود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

: امتیاز : 1 تعداد رای : 1


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

 • m 15 0

  خیلی باحالید هم خودتون هم همسرتون...پیشرفت فناوری هیچ مشکلی نداره..خودت ...

 • ناشناس 24 0

  چرا برخی می خواهند اشتباهات و فساد و بی بندو باری خود را تقصیر تکنولوژی و فضای مجازی بیندازند کسی که اخلاق فاسد داشته باشد و به خانواده پایبند نباشد حتی فضای مجازی هم نباشد از راه دنیای واقعی خیانت خواهد کرد

 • ش 11 5

  احتمالا پسر عمو با شوهر دستشان تویه کاسه باشه

 • سنا 17 2

  چه مرد بی غیرتی ، طلاقش بده، شاید هم شوهره با همدستی پسر عمویش تصمیم گرفته این را طلاق بدهد.

 • شهروند 7 4

  عزيزان سايتها و شبكه ها اينقدر داستان سرايي و داستان سر هم نكنيد؟من به همه كساني كه اين داستانها رو ميخونند عرض ميكنم كه اينا داستان و قصه است زياد باور نكنيد.

 • ناشناس 2 2

  تاسف بار

 • نوه 4 2

  توتنها نیستی لذت زنا وگناه چنان نابود میکند که دنیا وآخرت همه امثال شما را که خیانت در حق همسر میکنید میسوزاند

  ازدواج یکدستور الهی وقانون تعهد به خانواده زیر ذره بین خداست ورسوایی در این دنیا وعمیق ترین مکان دوزخ در آن دنیا در انتظار امثال شماست خیانت در ازدواج در کشور بیداد میکند زنهای بالای شصست سال آلوده اینگونه خیانت ها هستند
  اگر مادران اینگونه زنها در جوانی ناپاک بوده باشند وعمل نزدیکی آنها عامل تولد فرزندشان شده باشد اینگونه بچه ها زنا کار میشوند قانون اسلام نهی کرده که ناپاک هم بستر مردتان نشوید واگر شدی گناه های مرتکب شده این فرزندان برای شما هم نوشته میشود ودر جهان آخرت برای این گناهان مرتکب نشده که فرزندتان مرتکب شده مجاذات میشوید خانمها بسیار دقت کنند تا عده آنها از موعد ده روز بگذرد بخاطر یک لذت زود گذر خود راتباه نکنند

 • ناشناس 5 1

  این نمیتونه به گوشی و فناوری و فضای مجازی ربطی داشته باشه نه اینکه هیچ ربطی نداره ولی این خانم زمینه های لازم برای خیانت را در وجودش داشته حالا بوسیله گوشی و فضای مجازی نمیشد از طریق دیگر از ارتباط با همسایه گرفته تا هواخوری در پارک و رفتن به میهمانی پس نباید گفت چون این خانم در مثلا تلگرام رابطه بر قرار کرده پس تلگرام چیز بدیه بد همان بانوی خیانتکار و امثال او هستند وقتی نوع تفکر و تربیت یک انسان درست نباشه یقینا انحراف پیش خواهد امد حالا از طروق مختلف...

 • ناشناس 9 2

  همسر این خانم اشتباه بزرکی کردکه این خانم را بخشید چنین کسانی قبحه مسئله را از بین برده اندکلام آخر توبه گرگ مرگه

 • ابی 10 0

  توبه گرگ مرگه

 • ناشناس 7 1

  نظر کارشناسی را باید بزاری تو کوزه مگه زمان قوم لوط تلگرام بود که همه منحرف شدند این زن خودش ادم سربه هوایی بوده و بولهوسی های عاشقانه داشته که اگر تلگرام نبودیاتلفن هم نبود حضوری با کسی دیگه قرار دوستی میگذاشت ضمن اینکه ادم متعهدی به همسرش نبوده این وسایل ارتباط جمعی فقط سهولت دسترسی را اسانتر می کنن و الا کسی که درست تربیت شده باشه گرد این چیزها نمیگرده یا دنبال ارتباط از این طریق نیست

 • ناشناس 4 0

  شرافت را نه میشود در فضای مجازی بدست اورد نه از دست داد شرافت را فقط نباید گذاشت از دست برود ...

 • ناشناس 12 1

  حالا برو و رفتگر جلوی خونه ی همون پسر عمو بشو تا جونت بیاد!!!

 • حقیر 3 0

  اتفاقا گوشی موبایل وسیله خوبی هست به شرطیکه جنبه اش رو داشته باشی اگه طریق استفاده اش را بدانی ازش سوء استفاده نکنی بسیار وسیله خوبی هم است وگرنه کسیکه راهش کج است ازهروسیله ای می تواندخیانت استفاده کند

 • شهرام. 4 0

  بدبختانه معیار اخلاقی در جامعه ما دچار سقوط آزاد شده است ، روابط نامشروع و خارج از عرف روز بروز گسترده تر و عادی تر می شود ، هرکس بگوید نه ، خودش را به خواب زده ... کمترین سزای این زن طلاق است چون ظاهرا اصرار عجیبی در خیانت دارد و مسلماً کسی که دو بار به همسرش خیانت می‌کند باز هم اینکار را تکرار خواهد کرد، گذشت کردن شوهرش ،نه تنها بزرگواری و مردانگی نیست بلکه عین حماقت و بی غیرتی محض است!!!

 • ناشناس 3 1

  یکی نیست از این زن بپرسه که پسرعموی همسرت چی داشته که همسرت آنرا نداشت که باعث شدی آبروی خود وخوانواده ات را بردی با اینکه شوهرش هم کمی مقصر هست

 • عقل کل 4 1

  پسر عمو با شوهر همدسته چون هر بار سر موقع می رسید و با حس ششم می رفت بالکن و صرفا جهت اطلاع این داستان تخیلیه

  • ناشناس 1 0

   خانم محترم واقعا خجالت داره واقعا خجالت داره به نظر من فرزندان شما باید بفهمند که شما اصلا به آنها و پدرشان اهمیتی نمیدادید

 • علی 3 0

  اشغال بودن دیگه ربطی به گوشی نداره ادم کثیف از هر راهی استفاده میکنه

 • ناشناس 2 0

  همه اون چیزایی که اخر گفتی راجب به فضای مجازی یه طرف برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید یه طرف😂😂

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها