حمله تند کیهان به محمدحسین مهدویان، کارگردان «زخم کاری»

سریال زخم کاری مدتی است که در شبکه نمایش خانگی پخش می شود. زخم‌ کاری را می توان از پرطرفدارترین سریال های این روزهای شبکه نمایش خانگی عنوان کرد. اخیراً روزنامه کیهان نسبت به فیلم زخم کاری انتقاداتی وارد کرده است. به نظر می رسد صحنه هایی از فیلم زخم کاری مورد ممیزی قرار نگرفته است. پیش از این کشیدن مکرر سیگار در فیلم زخم کاری نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود.

به گزارش رکنا، کیهان نوشت: مسامحه و مماشات با تولیدکنندگان برخی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی باعث شده است تا آن‌ها طلبکار شوند.

در ادامـه تولیـد انبوه ســریال‌هایی بــا رویکرد تخریــب فرهنگ و شاخص‌های اخلاقی و خانوادگی توســط پلتفرم‌ها، این‌بار تولیدکنندگان یکی از این محصولات در مقام شــاکی ظاهر شده و به اصلاحات و ممیزی حداقلی نیز معترض است.

کار به جایی رسیده که کارگردان این اثر اقدام به تهدید می‌کند که در صورت ادامه این رویه، فیلمســازهای ایرانی سراغ پلتفرم‌های خارجی از جمله نتفلیکس خواهند رفت و برای آن‌ها کار خواهند کرد.

متأســفانه مماشات و مسامحه نهادهای مســئول در زمینه نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های تولید و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، باعث شــده است که این پلتفرم‌ها نه تنها روزبه‌روز مجال بیشتری برای ترویج سبک زندگی ولنگار پیدا کنند که خودشان را مدعی‌العموم و قانون‌گذار هم فرض کنند. 

هولدینگ متشـکل از تعدادی از پلتفرم‌های تولیدکننده سریال‌های شــبکه نمایش خانگی، چنــد روز قبل اقدام به انتشــار پیام تبریک برای بازیگری نمود که سابقه برهنگی در کارنامه خود داشت. اقدامی که ماهیت و رویکرد و اهداف این پلتفرم ها را لو داد.

آیا این خبر مفید بود؟