نمایشگاه نقاشی های فهیمه رحیم نیا

فهیمه رحیم نیا همسر بهزاد فراهانی و مادر گلشیفته و شقایق فراهانی می باشد.

شقایق فراهانی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی, خبر از برگزاری نمایشگاه نقاشی های مادرش داد.

شقایق فراهانی در کنار پدر و مادرش

شقایق فراهانی در کنار پدر و مادرش

شقایق فراهانی در کنار  مادرش

شقایق فراهانی در کنار مادرش
آیا این خبر مفید بود؟