این بازیگر Actor تلویزیون در توضیح این عکس غزلی از حافظ را منتشر کرد: «زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست/ پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست/ نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان/ نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست ..."

نرگس محمدی / علی اوجی

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟