پیرمرد هر بار که از تئاتر شهر بیرون می‌آمد و می خواست اجرت پسرک واکسیِ کر و لال را بدهد که در طول نمایش کفش‌های خود را به او می سپرد،

جمله ای را برای خنداندن او روی اسکناس می نوشت. این بار هم همین کار را کرد. پسرک با اشتیاق پول را گرفت و جمله‌ای را که پیرمرد نوشته بود، خواند.

روی اسکناس نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت این اسکناس نگاه کن. پسر با تعجب و کنجکاوی اسکناس را برگرداند تا به پشت آن نگاه کند.

پشت اسکناس نوشته شده بود: کلک، تو که هنوز پولدار نشدی :)

پسرک خندید با صدای بلند، هرچند صدای خنده خود را نمیشنید.

همیشه پُر از مهربانی بمان و دلیل شادی دیگران باش، حتی اگر هیچکس قدر مهربانی‌ات را نداند، این ذات توست که مهربان باشی، تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران می کند.

 مرحوم عزت‌الله انتظامی

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

آیا این خبر مفید بود؟