فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  د  ‌ب  ‌ج

تعبیر : برای کمک به دیگران از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید و همین امر موجب شده تا در وقت سختی همه هوای شما را داشته باشند.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  آ  ب  آ

تعبیر : نگرانی را از خود دور کنید و تلاشتان را بیشتر کنید تا بتوانید خودتان را از گرفتاری نجات بدهید. آینده پرباری در انتظار شماست.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما :  آ  آ  د

تعبیر : از مهارتها و توانایی های خود به نحو احسن بهره ببرید و خودتان را دست کم نگیرید زیرا شما قدرتمندتر از آن هستید که فکرش را می کنید.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما :  د  ج  آ

تعبیر : به زودی به چنان قدرت و شهرتی میرسید که همه شما را ستایش خواهند کرد مراقب باشید تا غرور و نخوت گریبانگیرتان نشود.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما :  ج  ج  ب

تعبیر : با لجبازی راه به جایی نمی برید و فقط دیگران را عصبانی تر می سازید پس تلاش کنید تا حرفهایتان را با آرامش و بدور از بحث و جدل بیان کنید.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما :  ب  ب  ب

تعبیر : حس آرامش و امنیتی که به خانواده خود میدهید قابل تحسین است در تلاش باشید تا اوقات بیشتری را به آنها اختصاص دهید.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما :  ج  د  ج

تعبیر : تا کی می خواهید به سرک کشیدن در زندگی دیگران و دخالت های نابجایتان ادامه دهید؟ زیرا به نظر م یرسد صبر اطرافیانتان به پایان رسیده.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما :  د  آ  آ

تعبیر : غرور و خودبزرگ بینی شما را به آهستگی از دیگران دور میسازد و زمانی به خود می آیید و میبینید که هیچ کس را در اطرافتان ندارید پس بهتر است تجدید نظری در رفتارهایتان داشته باشید.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما :  ب  د  ب

تعبیر : اقداماتی که درصدد انجام آنها هستید بسیار بزرگ و دور از دسترس است اما شما هم اراده قوی دارید پس نگذارید تا دیگران شما را منصرف سازند.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  آ  ج  ج

تعبیر : همیشه فرزند دردانه خانواده بودید و هر آنچه که می خواستید سریعا برایتان فراهم می شد اما هم اکنون شرایطی به وجود آمده که باید روی پای خود بایستید و این امر بسیار شما را نگران ساخته است.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما :  د  آ  د

تعبیر : اگر بخواهید هر روز به حرف های بیهوده دیگران توجه نشان بدهید زمانی برای انجام کارهایتان نمی ماند پس بهتر است یک گوشتان در و یک گوش دیگرتان دروازه باشد.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما :  ب  ج  ج

تعبیر : هیچگاه از حدود خود تجاوز نکنید و با شوخی های نابجا و حرف‌های نامناسب شخصیت خود را زیر سوال نبرید..برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟