نوزاد در فال قهوه : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده.

حلقه گل در فال قهوه :غصه ای که تمام می شود - رهایی از ناراحتی ها.

خط منکسر (شکسته) در فال قهوه : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی.

پنجه در فال قهوه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیندازید.

تبر در فال قهوه : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

کتاب در فال قهوه : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند - هرگز او را ترک نکنید - تحصیل _ تفکر.

میمون در فال قهوه :  زیرکی - موذی گری _ شیطنت _ جستن از خطر. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟