حوادث رکنا : 29 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در شهرستان‌های فسا، داراب و اقلید رفع تصرف شد.

مهمترین عناوین فارس