رکنا: "آکو" پسر 34 ساله سنندجی فروردین 96 به همراه دوستانش به کوه رفت و تا به امروز خبری از او نیست.

مهمترین عناوین عاطفه های گمشده

ادامه