عوارض شهرسازی 25 درصد ارزان شد

عوارض شهرسازی / عوارض شهرسازی 25 درصد ارزان شد. اعضای شورای شهر با ارزان شدن 25 درصدی عوارض شهرسازی موافقت کردند. همچنین اعضای شورای شهر موافقت کردند که بازه زمانی مجاز برای تاخیر پرداخت عوارض شهرسازی افزایش یابد. بر این اساس بازه زمانی مجاز برای تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری از 45 روز به 60 روز رسید.

به گزارش رکنا، در جریان دوازدهیمن جلسه شورای شهر تهران دو فوریت لایحه اصلاحیه مصوب نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که دو فوریت این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران اظهاراتی را در رابطه با لایحه مطرح کردند که از جمله این پیشنهادات می‌توان به افزایش حداکثری 25 درصدی تخفیف در فرآیند اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و همچنین افزایش بازه زمانی این تأخیر از 45 به 60 روز و مشخص شدن مرحله دوم این تصویب اشاره کرد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران در فرآیند بررسی متن لایحه اشاره شده تأکید داشتند باید شهرداری تهران در هر مرحله گزارشی را در ارتباط به این لایحه به اعضای شورای شهر ارائه کند که در ادامه این پیشنهاد مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره لایحه اشاره شده، گفت: این لایحه هر سال اجرا می‌شود و برای کسانی که عوارض خود را یکجا پرداخت می‌کنند تخفیف در نظر گرفته می‌شود که به دلیل تغییر دوره مدیریتی این مسئله به تاخیر افتاد.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری نیز درباره لایحه اشاره شده، گفت: طی چند ماه گذشته ارباب رجوع‌ها به دلیل اننتخابات کمتر برای پرداخت عوارض به شهردرای مراجعه کردند و از این رو ارائه دو فوریتی لایحه را داشتیم همچنین در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه درآمد شهرداری از عوراض پاینی است از اینه جهت این تأخیر را در این بازه اعلام کردیم.

به موجب تبصره 3 این لایحه در صورتی که فرد تمایل داشته باشد تا عوارض خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کند به مدت 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مسئله موجب پاداش و خوش‌حسابی به میزان 25 درصد خواهد شد.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟