مهدی چمران به صحن شورای شهر بازگشت

مهدی چمران رئیس دوره ششم شورای شهر تهران است. مهدی چمران حدود سه هفته به علت بیماری در جلسات شورای شهر شرکت نکرد. مهدی چمران البته در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته، توانست در مراسم تحلیف علیرضا زاکانی شرکت کند. اما مهدی چمران در جلسه روز سه شنبه غایب بود. مهدی چمران پیش از این دوره هم به مدت 14 سال از دوره دوم تا پنجم، رئیس شورای شهر تهران بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مهدی چمران پس از گذراندن یک دوره بیماری امروز مجددا به صحن شورای شهر بازگشت و ریاست دوازدهمین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران را در دست گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟