نامگذاری های جدید شورای شهر در خیابان های تهران

شورای شهر تهران در اقدامی تازه اقدام به نامگذاری خیابان های شهر تهران کرده است.

به گزارش رکنا، محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری در تشریح این نام گذاری‌ها گفت: در این تغییر نام‌ها معابری به نام‌های شهید سید علی اصغر معیری و شهید شامل باقری (با حفظ شماره) تغییر خواهد کرد.

او همچنین ازپیشنهاد تغییر نام کوچه‌های یکم تا سیزدهم در محدوده بلوار جنگلبان در منطقه ۲۲ به نام تالاب‌های ایران خبر داد و گفت: این معابر به نام تالاب هورالعظیم، تالاب شادگان، تالاب میانکاله، تالاب انزلی، تالاب گمیشان، تالاب کانی برازان، تالاب زریوار، تالاب چغاخور، تالاب بندعلی خان، تالاب پریشان، تالاب بختگان، تالاب میقان، تالاب جازموریان تغییر نام خواهد یافت.

همچنین تغییر نام خیابان موج در منطقه ۲۲ نیز به پاس خدمات محیط‌بانان کشور در حفاظت و صیانت از محیط زیست کشور به خیابان «محیط‌بان» در صورت جلسه کمیسیون نام گذاری مطرح شده است.

او ادامه داد: خیابان رازی در نزدیکی سفارت انگلستان به نام ۱۲۹۸ که سال بروز قحطی بزرگ است، مطرح است.

حق شناس افزود: همچنین خیابان آفتاب در منطقه ۳ به نام رستم وسکانیان، خیابان آذری در منطقه ۷ به نام دکتر محمد منصور فلامکی معمار و شهرساز ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه‌های ونیز، میلان و رم و خیابان البرز یکم در منطقه ۱ به نام علی اکبر صارمی معمار ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا و استاد دانشگاه تهران تغییر می‌کند؛ و همچنین خیابان بوستان در منطقه ۱ بنام دکتر ایرج اعتصام، میدان بی نام در منطقه ۱ بنام محمد کریم پیرنیا استاد دانشگاه و نویسنده و محقق و پدر معماری سنتی ایران، خیابان گلشن در منطقه ۱۱ بنام استاد کریم طاهر بهزاد، خیابان گلستان پنجم در منطقه ۱ بنام پل آبکار (با حفظ شماره)، خیابان بیست و چهارم در منطقه ۱ بنام وارطان هوانسیان (با حفظ شماره) و میدان بی نام در منطقه ۶ بنام کارآفرینی، خیابان برادران در منطقه ۶ بنام بادکوبه، خیابان دوستان در منطقه ۶ بنام تفلیس، کوچه گلستان در منطقه ۶ بنام آبخار، خیابان پیوند در منطقه ۶ بنام گنجه، کوچه یاس در منطقه ۶ بنام سالیان، کوچه مریم بنام شوشی، کوچه پناه بنام نارداران، کوچه احتشام بنام لنکران، کوچه همسایگان بنام آران و کوچه چمن در منطقه ۶ بنام شماخی تغییر نام خواهد یافت.

ناهید خداکرمی هم پس از سخنان حق شناس گفت: در مورد کوچه همسایگان در ردیف ۴۱ اگر در منطقه توانیر باشد، مخالفم، همچنین پیشنهاد می‌کنم ۱۲۹۸ به سال ۱۲۹۸ تبدیل شود.

صدر اعظم نوری با طرح پرسشی گفت: از کمیسیون نامگذاری به خاطر این نام‌های خوب و زیبا به ویژه نام‌های محیط زیستی که انتخاب کردند بسیار سپاسگذارم. اما پرسشم در ارتباط با ردیف ۱۹ است که خیابان رازی به ۱۲۹۸ تغییر نام داده شده و این در حالی است که این نام هیچ معنایی را به ذهن متبادر نمیکند.

وی افزود: دیگر اینکه در ردیف‌های ۲۵ به بعد اسامی تغییر کرده مثلا کوچه گلستان به کوچه آبخاز تغیر کرده است و معلوم نیست به چه معناست یا کوچه انار به نارداران تبدیل شده است. لطفا توضیح دهید و همچنین مخاطب هم باید توجیه کافی داشته باشد.

علی اعطا نیز در مخالفت گفت: ضمن سپاسگزاری از کمیسیون نامگذاری بابت پیشنهاد‌های زیست محیطی به ویژه تالاب‌های استان خوزستان نظیر تالاب شادگان و هورالعظیم و همچنین بابت اسامی پیشنهادی معماران از ردیف‌های ۲۴ تا ۳۱، ضمن تایید کمیته معماری، اما در رابطه با بعضی نشانی‌ها معتقدم انتخاب مناسبی صورت نگرفته است.

در نهایت به درخواست ریاست شورا، تغییر نام خیابان رازی، مهندس پیرنیا، رستم وسکانیان، پل آبکار، وارطان هوانسیان، آبخاز، سالیان، شوشی، نارداران، لنگران و شماخی در ردیف‌های (۱۹، ۲۴،۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲) از دستور جلسه خارج و موارد دیگر به رای گذاشته شد و با ۱۵ راس موافق به تصویب رسید.

اما اعضا به سراغ موارد جدا شده رفتند و زهرا صدراعظم نوری در خصوص مورد ۱۹ گفت: من با هیچکدام مخالفت نکردم بلکه فقط توضیح خواستم.

نظری توضیح داد: سال ۱۲۹۸ درست است که مبهم است، اما اگر سازمان زیباسازی در ابتدا و انتهای معبر تابلو نصب کند و علت نامگذاری را توضیح دهد، موضوغ حل می‌شود و، اما موضوع آن قحطی‌ای است که دولت انگلستان و برخی دیگر از دولت‌ها نظیر روسیه و عثمانی در خلال جنگ جهانی اول در ایران به راه انداختند و بسیاری از هم میهنان ما جان خود را از دست دادند.

در واقع در این سال در هنگام جنگ حهانی انگلستان مانع رسیدن آذوقه به ایران شد و آذوقه مردم را برای قشون خود مصرف کرد که سبب قحطی شد و این قطحی سبب یک نسل کشی شد که بسیاری از هم میهنان ما جان خود را از دست دادند.

سپس اعضا به صورتجلسه ۶۷ کمیسیون نامگذاری پرداختند و حق شناس گزارش خود را ارائه کرد که شامل این موارد است: خیابان یکم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان ساسان، به نام «دکتر محمد حسن گنجی» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم هواشناسی و اقلیم‌شناسی، خیابان چهارم در بلوار ولنجک، به نام «دکتر عبدالکریم قریب» موسس فقید دانشگاه اراک و پدر علم زمین‌شناسی، خیابان ششم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان ساسان، به نام «دکتر محمد بهزاد» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم زیست‌شناسی مدرن، خیابان هفتم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان ساسان، به نام «دکتر قاسمعلی عمرانی» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم پسماند، خیابان هشتم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان امیرآبادی، به نام «دکتر جلال افشار» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم حشره‌شناسی و گیاهپزشکی، خیابان نهم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان ساسان، به نام «دکتر محمد بلوچ» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم جانورشناسی، خیابان دهم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان امیرآبادی، به نام «دکتر علی اصغر موحد دانش» استاد فقید دانشگاه تبریز و پدر علم آبشناسی، خیابان چهاردهم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان امیرآبادی، به نام «دکتر محمدرضا مقدم» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم مرتع‌داری، خیابان شانزدهم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان امیرآبادی، به نام «دکتر منوچهر زرین‌کفش» استاد دانشگاه تهران و پدر علم خاک‌شناسی، خیابان هفدهم در حد فاصل بلوار ولنجک تا انتهای معبر، به نام «دکتر کریم جوانشیر» استاد فقید دانشگاه تهران و پدر علم اکولوژی، خیابان بیستم در حد فاصل بلوار ولنجک تا خیابان امیرآبادی، به نام «دکتر سید رضا حجازی» استاد دانشگاه تهران و بنیانگذار دانشکده منابع طبیعی تهران.

سپس اعضا به سراغ صورت جلسه ۶۸ رفتند و حق شناس آن را به شرح ذیل قرائت کرد: خیابان دوم و خیابان چهارم با حفظ شماره واقع در خیابان پاکستان به ترتیب به نام‌های هرات و مزار شریف و کوچه دوم، چهارم، ششم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم با حفظ شماره واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران به نام‌های سمرقند، چابهار، خجند، بامیان، پنجشیر، قندهار، غزنین، لاهور، پنجاب و خیابان کاج در منطقه ۲۲ بنام شهید موسی الرضا باروز، بوستان بعثت بنام پنج گنج نظامی، و بن بست اول تا چهارم واقع در خیابان فدائیان اسلام به ترتیب به نام‌های شهید محمود قندهاری، شهید حسین رضانیا، شهید محمد باباخان و شهید سید احمد سید محسن و خیابان دوم، چهارم، ششم، نهم و دوازدهم با حفظ شماره واقع در منطقه ۷ به ترتیب به نام‌های زهرا محمودی، سکینه حورسی، سیده زهرا حسینی، پروین رمضانی و منیره گرجی فرد.

او افزود: خیابان دوم از خیابان پاکستان به نام‌های هرات و مزارشریف به علت وجود کنسولگری افغانستان است و البته مشهور است که مزار حضرت علی در مزارشریف قرار دارد.

همه موارد به جز پنجاب و لاهور و منیره گرجی به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

سپس سید حسن رسولی در مخالفت با نام گذاری خیابان‌هایی به نام پنجاب و لاهور گفت: روابط ایران و پاکستان همواره دوستانه و پایدار بوده، اما علت مخالفتم این است که تناسبی بین وزن این دو ایالت خودمختار و این دو معبر پیشنهادی نیست، چراکه این دو معبر سبب تخفیف این دو ایالات و لطمه به روابط دو کشور است و لذا پیشنهاد میکنم که این دو مورد از دستور حذف شود.

زهرا صدراعظم نوری هم در خصوص استاد منیره گرجی گفت: ایشان عضو مجلس خبرگان و هم قران پژوه بود و جایی که تعیین شده است در شان ایشان نیست و لذا مخالفم.

آیا این خبر مفید بود؟