چنانچه زن بیوه باشد، موانع و محدودیت‌هایی برای ازدواج با او، وجود خواهد داشت که در صورت عدم توجه به آن‌ها، ممکن است که طرفین حرمت ابدی نسبت به یکدیگر پیدا کنند و بدین واسطه، دیگر هیچ‌گاه نتوانند به زوجیت یکدیگر درآیند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط ازدواج با زن بیوه می‌پردازیم.

بارداری عروس 76 ساله از داماد 19 ساله + فیلم تاسف آور

شرایط ازدواج با زن بیوه

هنگام عقد ازدواج با زن بیوه، زن در عده وفات شوهر خود نباشد.

عده وفات برای زنان در صورت فوت همسرشان، ۴ ماه و ۱۰ روز بوده و در رعایت این عده تفاوتی میان عقد موقت با دائم، زن یائسه و باکره، وجود ندارد. عده وفات زن حامله نیز درصورتی‌که فاصله بین وضع حمل و فوت شوهر، کمتر از ۴ و ماه و ۱۰ روز باشد، همان ۴ ماه و ۱۰ رو خواهد بود و درغیراین‌صورت، زن حامله تا زمان وضع حمل موظف به رعایت عده وفات همسرش است.

هنگام عقد ازدواج با زن بیوه، هر دو طرف از اهلیت قانونی برای ازدواج برخوردار باشند

عقل، بلوغ و اختیار، از جمله مهم‌ترین شرایط صحت هر عقد بوده و هنگام عقد ازدواج با زن بیوه یا غیر بیوه نیز رعایت آن، ضروری است.

تعیین مهریه و مدت، در ازدواج موقت با زن بیوه

چنانچه طرفین عقد قصد دارند ازدواج خود را به‌صورت موقت انجام دهند، باید مدت عقد و میزان مهریه زن بیوه را مشخص کرده درغیراین‌صورت عقد واقع شده باطل خواهد بود.

موانع و محدودیت‌های ازدواج با زن بیوه

وجود قرابت نسبی

زن بیوه و مردی که قصد ازدواج با او را دارد، نباید از اقارب نسبی یکدیگر باشند. بر اساس قانون مدنی پدر، مادر، اجداد، جدات و هر چه قدر بالاتر رود، اولاد و فرزندان اولاد و برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها، هر چقدر که پایین‌تر رود، عمه، خاله، دایی و عمو، از اقارب نسبی‌ای هستند که ازدواج با آن‌ها، ممنوع است.

وجود قرابت رضاعی

زن بیوه و مردی که قصد ازدواج با او را دارد، نباید با یکدیگر قرابت رضاعی یعنی قرابتی که به واسطه شیر خوردن نوزاد از شخصی غیر از مادرش با رعایت شرایط فقهی و قانونی ایجاد می‌شود، داشته باشند.

بودن در عده وفات

زن بیوه در زمان ازدواج مجدد نباید در عده وفات همسرش که ۴ ماه و ۱۰ روز است باشد. چراکه ازدواج در زمان عده با علم به حرمت این امر و علم به اینکه زن در مدت عده است سبب مواجه شدن با عواقب نگه نداشتن عده و حرام شدن ابدی طرفین بر یکدیگر خواهد شد.

بودن در حالت احرام

زن بیوه و مردی که قصد ازدواج با او را دارد نباید در حالت احرام باشند. چراکه ازدواج در حالت احرام با علم به حرمت این امر سبب حرام شدن ابدی طرفین بر یکدیگر خواهد شد و درغیراین‌صورت، سبب بطلان عقد است.

کافر و غیر مسلمان بودن مرد

مردی که زن بیوه مسلمان، قصد ازدواج با او را دارد نباید کافر و غیر مسلمان باشد.

منبع: مجله دلتا

کدخبر: 811466
آیا این خبر مفید بود؟