این عکس جوانی کدام بازیگر ایرانی است ؟ / حدس بزنید

رضا کیانیان، رضا کیانیان، رضا کیانیان، رضا کیانیان، رضا کیانیان

این عکس تازه منتشر شده متعلق به رضا کیانیان هنرمند 72 ساله ی ایرانی می باشد.

رضا کیانیان

آیا این خبر مفید بود؟