ماجرای عجیب اسم پرنده یا کریم و قمری چیست ؟

روزی روزگاری 3 برادر بودند به اسم های کریم ، موسی و تقی ! این سه برادر در عالم کودکی شان از خانه بیرون می روند تا بازی کنند اما موقع بازی تقی گم می شود و دو برادر هرچه می گردند آثاری از برادرشان پیدا نمی کنند تا جایی که از خدا می خواهند یکی از آن ها را به پرنده تبدیل کند تا در آسمان پرواز کنند و برادرشان تقی را پیدا کنند ، خداوند آرزوی آن ها را برآورده می کند و کریم تبدیل به پرنده می شود و در دل آسمان شروع به پرواز می کند اما نمی تواند تقی را پیدا کند و از آن زمان مدام با آوازش سراغ برادرش را می گیرد به همین خاطر در بعضی مناطق به قمری یا کریم می گویند !

جالب است بدانید که خراسانی ها به قمری "موسی کو تقی " هم می گویند !

آیا این خبر مفید بود؟