تست : در 5 ثانیه پیدا کن ! / شخصیت دقیقی دارید؟!

به گزارش رکنا : این تصویریک تست شخصیت شناسی است .هشداری است به این که در این شکل تصویر یک انسان پنهان شده است. تقریبا همه پیدایش می کنند؛ آنچه مهم است، سرعت عمل تان است. اگر بین 3 تا 5 ثانیه بیابید، توان ذهنی بالایی دارید. تا 10 ثانیه هم خوب است اما اگر بیش از 10 ثانیه طول کشید، یا شاید مغزتان فعلا درگیر خستگی و آشفتگی است یا نیاز دارید با تمرینات مغزی، مراقبت بیشتری از آن بکنید.

در 5 ثانیه پیدا کن (معمای تصویری)

حالا بدون این که تصویر را ببینید، بگویید گاری چند چرخ داشت؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نکته مهم:

سوال اصلی ، همان تعداد چرخ ها بود و انسان پنهان، سوال فرعی و انحرافی بود (هر چند که جواب هم دارد).

در واقع، این معمای تصویری، چالشی برای حواس بود.

شما تعداد چرخ ها را (بدون دیدن دوباره) درست گفتید؟

در 5 ثانیه پیدا کن (معمای تصویری)

 

 

آیا این خبر مفید بود؟