بازهم استوری پرحاشیه خانم بازیگر / نفیسه روشن از کی رنجیده است !

نفیسه روشن با انتشار استوری حرف دل خود را زد که البته مخاطب این استوری معلوم نیست.

نفیسه روشن

آیا این خبر مفید بود؟