با این چند سوال ساده به شخصیت واقعی تان پی ببرید ! / تست روانشناسی

تست روانشناسی آزمون شخصیت‌شناسی یک پرسشنامه روان‌سنجی شخصی است که ترجیحات متنوع روانشناختی فرد ، در فهم دنیا و چگونگی تصمیم گیری را اندازه گیری میکند تست روانشناسی گسترش‌دهندگان اول روش شناخت شخصیت، کاترین کوک بریگز و دخترش، ایزابل بریگز مایرز بودند که کارهای یونگ را به‌طور گسترده مطالعه کردند و این آزمون را طراحی کردند تست روانشناسی  ابتدا در طی جنگ جهانی دوم بدین منظور طراحی کردند تا بتوانند مناسب‌ترین شغل را برای زنانی که در صنعت نظامی کار می‌کردند پیدا کنند  تست روانشناسی اندازه‌گیری عینی معیار شده‌ای است که برای ارزیابی یک خصوصیت یا مجموعه‌ای از خصوصیات مانند هوش، شخصیت، خلاقیت، استعداد یا علایق به کار می‌رودتست روانشناسی به منظور ارزیابی استعداها طراحی شد مجموعه‌ای از آزمونهای مرتبط به هم است که به آزمونهای تشخیص استعداد موسوم است

تست روانشناسی

روانشناسان سعی می کنند با طراحی این تست های ساده پرده از راز های شما بر دارند و به شما کمک کنند تا بیشتر خودتان را بشناسید.

سوالات زیر را با دقت مطالعه کنید و به آن ها پاسخ دهید سپس در انتها پاسخ آن ها را مطالعه کنید.

1. دریا را با کدامیک از خصوصیت های زیر توصیف می کنید ؟

تیره ، شفاف ، سبز ، آبی ، گل آلود

2. کدامیک از شکل های زیر را دوست دارید ؟

دایره ، مربع یا مثلث

3. تصور کنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید ، یکی در ۵ قدمی طرف چپ تان و دیگری در آخر راهرو و هر دو در نیز باز هستند . کلیدی روی زمین دقیقا جلوی شما افتاده است ، آیا آن را برمی دارید ؟ آری ، خیر.

4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چطور اولویت بندی شوند ؟

قرمز ، آبی ، سبز ، سیاه و سفید

5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید ؟

دامنه کوه ، میانه کوه ، قله کوه چه رنگی

6. در تصورتان اسب چه رنگی است؟ قهوه ای ، سیاه یا سفید

7. طوفانی در راه هست ، کدامیک را انتخاب می کنید ؟ یک اسب یا یک خانه

پاسخ تست روانشناسی

1. آبی تیره : دارای شخصیتی پیچیده شفاف : به سادگی قابل درک .

سبز : آسان گیر و بی خیال . گل آلود : پریشان حال و آشفته

2. دایره : سعی می کنید طوری خوبی کنید که خوش آیند همه باشد .

مربع : خودرای و خودمحور هستید .

مثلث : یک دنده و لج باز . ( اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد )

3. آری : شما آدم فرصت طلبی هستید خیر : آدم فرصت طلبی نیستید .

4. این سوال، اولویت های شما در زندگی را معین می کند:

سبز : شغل و حرفه قرمز : دلبستگی آبی : دوستان و روابط سیاه : مرگ سفید : ازدواج

5. مقدار ارتفاعی که انتخاب می کنید ارتباط مستقیم با مقدار جاه طلبی و شخصیت برتری طلب شما دارد .

منبع : سایت طلا

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟