چه تعداد بمب اتمی در جهان وجود دارد؟

بمب اتمی از ابزار دفاعی از مرزهای هر کشور است. بمب اتمی در انواع مختلف وجود دارد. در جنگ ها بمب اتمی کاربرد گسترده ای دارد. ارتش آمریکا انواع بمب اتمی را آزمایش می کند. در هر کشور تعداد بمب اتمی متفاوت است.

 جزئیات بمب اتمی در کشورها

تعداد بمب اتمی

منبع : عصر ایران

آیا این خبر مفید بود؟