سید حسن خمینی: امام جوانانه فکر می‌کرد؛ امام با ارزش‌های جوانان همدلی کرد

شعار «جوانان» و «زنان» نباید تبدیل به سکوی پرش «تعداد اندکی» از زنان و جوانان شود

حقوق زنان به معنای نفی حقوق مردان نیست؛ حقوق جوانان هم به معنای نفی حقوق میانسالان نیست

پر رنگ‌ترین درد، هنجار یا ارزش یک جامعه مسائل اخلاقی آن است.

آیا این خبر مفید بود؟