کاروان اسکورت رئیس بنیاد مسکن در سمنان! +عکس

کاروان اسکورت رئیس بنیاد مسکن در سمنان! +عکس

کاروان اسکورت رئیس بنیاد مسکن در سمنان! +عکس

آیا این خبر مفید بود؟