کدخبر: 387910 153

رکنا: محققان به این مهم پی بردند که گوش چپ و راست در دریافت اطلاعات و درک احساسات با هم تفاوت دارند.

شاید تصور کنید که تفاوتی میان گوش چپ و راست برای پردازش صدای محیط وجود ندارد و مغز انسان صدای ورودی از هر دو گوش را به طور یکسان پردازش می نماید. این تصور اشتباه است، کافیست یک بار در حین مکالمه تلفن همراه خود را بر روی گوش دیگر خود قرار دهید و ناگهان تفاوت درک خود را از صدای فرد مقابل درک کنید.

محققین در دانشگاه Gabriele d’Annunzio در تحقیقات اخیرشان نشان داده اند که گوش چپ و راست در کارکردهای متفاوت مناسب هستند. همچنین طبق گزارش LiveScience reports گوش راست برای پردازش اطلاعات مناسب تر است.

لوکا تاموسی محقق می گوید :

” همه چیز بستگی به نوع صدای ورودی دارد: سخنرانی و حرف مهم از طریق گوش راست بهتر شنیده و پردازش می شود، اگر مشخصه صداهایی که قرار است پردازش شوند به صدای زبان گفتاری فرد مقابل مرتبط باشد، در حالی که گوش چپ برای تفکیک صداهای غیر مرتبط با زبان و درک لحن، احساس و موارد مشابه مربوط به گفتار مناسب است.”

خبر خوب این است که ۷۲ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق ترجیح دادند که از طریق گوش راست به صدا گوش دهند و خبر بد این است که این تحقیق خیلی به جزییات تاثیر شنیدن از طریق گوش چپ نپرداخته است و اطلاعات کاملتری خارج از گفته ی لوکا تاموسی اشاره نشده است.

این موضوع کجا به کار ما می آید؟ تصور کنید که در یک جلسه مهم یا یک کلاس مهم هستید و درک هر کلمه و هر جمله به طور کامل برای شما اهمیت بالایی دارد، در این حالت بهتر است در موقعیتی باشید که گوش راست شما به منبع صدا نزدیک تر باشد و شاید هنگامی که به یک کودک گوش می دهید و مشکلی در درک محتوای سخنان ندارید، می توانید از گوش چپ از درک بهتر احساسات استفاده نمایید.

 

آیا این خبر مفید بود؟

شاید تصور کنید که تفاوتی میان گوش چپ و راست برای پردازش صدای محیط وجود ندارد و مغز انسان صدای ورودی از هر دو گوش را به طور یکسان پردازش می نماید. این تصور اشتباه است، کافیست یک بار در حین مکالمه تلفن همراه خود را بر روی گوش دیگر خود قرار دهید و ناگهان تفاوت درک خود را از صدای فرد مقابل درک کنید.

محققین در دانشگاه Gabriele d’Annunzio در تحقیقات اخیرشان نشان داده اند که گوش چپ و راست در کارکردهای متفاوت مناسب هستند. همچنین طبق گزارش LiveScience reports گوش راست برای پردازش اطلاعات مناسب تر است.

لوکا تاموسی محقق می گوید :

” همه چیز بستگی به نوع صدای ورودی دارد: سخنرانی و حرف مهم از طریق گوش راست بهتر شنیده و پردازش می شود، اگر مشخصه صداهایی که قرار است پردازش شوند به صدای زبان گفتاری فرد مقابل مرتبط باشد، در حالی که گوش چپ برای تفکیک صداهای غیر مرتبط با زبان و درک لحن، احساس و موارد مشابه مربوط به گفتار مناسب است.”

خبر خوب این است که ۷۲ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق ترجیح دادند که از طریق گوش راست به صدا گوش دهند و خبر بد این است که این تحقیق خیلی به جزییات تاثیر شنیدن از طریق گوش چپ نپرداخته است و اطلاعات کاملتری خارج از گفته ی لوکا تاموسی اشاره نشده است.

این موضوع کجا به کار ما می آید؟ تصور کنید که در یک جلسه مهم یا یک کلاس مهم هستید و درک هر کلمه و هر جمله به طور کامل برای شما اهمیت بالایی دارد، در این حالت بهتر است در موقعیتی باشید که گوش راست شما به منبع صدا نزدیک تر باشد و شاید هنگامی که به یک کودک گوش می دهید و مشکلی در درک محتوای سخنان ندارید، می توانید از گوش چپ از درک بهتر احساسات استفاده نمایید.

 اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها