سگ ها باوفاترین حیوانات هستند و به همین دلیل است که اغلب انسان هایی که تنها زندگی می کنند تمایل به نگهداری این حیوان باوفا دارند.

محققان دریافتند افرادی که سگ های خانگی نگهداری می کنند و با این حیوانات زندگی می کنند به دلیل عمیق بودن عواطف شان این حیوان باوفا غم درون انسان را تشخیص می دهند و با بغل کردن صاحب شان سعی در خوشحال کردن او دارند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟