مردم زیادی در سرتاسر جهان با عشق و وفاداری سگ ها آشنا هستند که هر روز غروب بیرون از خانه منتظر صاحبش می ماند تا از کار برگردد . این سگ چینی نامش "ژیونگ ژینگ " است که در زبان چینی معنای نام او "خرس" است 15 سال سن دارد.
این سگ با صاحبش (آقای چن) به مدت 8 سال زندگی می کند و هنگامی که آقای چن صبح هنگام خانه را برای رفتن به محل کار ترک می کند ، حدود 12 ساعت در جلوی درب ورودی خانه منتظر صاحبش می ماند تا به خانه برگردد . حتی این انتظار به گونه ایی بود که یکی از همسایه های آقای چن می گفت که "ژیونگ ژینگ " همیشه چشمانش به سمت ایستگاه ایی است که آقای چن از آنجا به خانه بازمی گردد حتی در زیر باران های شدید... .این سگ زمانیکه در بیرون از خانه می ماند ، توجه عابران را به خود جلب می کرد چرا که به آنها هیچ علاقه ایی از خود نسبت به آنها نشان نمی داد و هیچ غذایی از آنها نمی گرفت و به محض این که آقای چن از ایستگاه خارج می شد و به سمت خانه روانه می شد ، "ژیونگ ژینگ " با خوشحالی به سمت او می دوید و با زبان خودش به او خوش آمد می گفت و او را به سمت خانه راهنمایی می کرد . اقای چن در ادامه افزود "سگ وفادار من زمانیکه من را می بیند ، خوشحالی را می توان از چهر هاش دید و برای من بسیار خوشحال کننده است و با این عادت خوبش خستگی من را برطرف می کند"اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟