ماشین رفتار چیست؟

طبق نظریه گلاسر، هر رفتار از چهار عامل مجزا اما مرتبط با هم تشکیل شده‌ است: ۱-عمل ۲-فکر ۳-احساس ۴-فیزیولوژی... مثلا وقتی شما در یک موقعیت تنش‌زا قرار می‌گیرید یا خود را در چنین موقعیتی قرار می‌دهید (عمل) افکار و برداشتهایی از موقعیت در ذهن شما شکل می‌گیرد و در واقع آن موقعیت را طبق استدلالهای خود تحلیل می‌کنید (فکر) سپس احساسی در شما شکل می‌گیرد که می‌تواند ناراحتی ، رنجش یا آزردگی باشد (احساس) در نهایت، بدن شما نیز فعل و انفعلاتی از خود نشان خواهد داد (فیزیولوژی)

به گزارش رکنا ، بر اساس فرایند بالا، شما می‌توانید پس از یک اتفاق تنش‌زا، کاملا تسلیم احساسات منفی خود شوید و پس از تغییرات بدنی و بیوشیمایی نیز که در شما رخ می‌دهد؛ واکنشی تند، پرخاشگرانه و غیرقابل کنترل انجام دهید یا اینکه احساسات خود را سرکوب کنید که اینطور دچار بیماریهای روان‌تنی خواهید شد!

اما به جای اینکه بگوییم من نباید ناراحت شوم یا تو نباید من را ناراحت کنی یا اینکه بگوییم چون من ناراحت شدم یا تو من را ناراحت کردی؛ پس فلان رفتار را انجام دادم! بهتر است مسئولیت افکار و احساسات خود و نقش خود را در برابر آنها بر عهده بگیریم.

خود را در موقعیتهای تنش‌زا قرار ندهیم

ما می‌توانیم مثلا در بخش عمل یا حرکت، خود را در موقعیتهای تنش‌زا قرار ندهیم یا اینکه اگر ناچار شدیم در چنین شرایطی قرار بگیریم کارهایی انجام دهیم که باعث تقویت آن موقعیت منفی نشود. مثلا خود را درگیر بحث با یک آدم عصبانی نکنیم یا به زور نخواهیم یک فرد لجوج را قانع کنیم و یا به سمت موقعیت‌های مثبت حرکت کنیم و از آن موقعیت فاصله بگیریم و یا دیگر حرکتهایی که در اختیار و انتخاب ما هستند.

ما در کنار این اعمال و حرکت‌ها، می‌توانیم افکار خود را نیز مورد تحلیل قرار دهیم و علت اصلی رنجش یا ناراحتی خود را پیدا کنیم. زیرا ممکن است در اثر یک استدلال غلط و غیرمنطقی یا نتیجه‌گیری در اثر یک حس اشتباه یا توقع نابجا، دچار ناراحتی شده باشیم!

پس در این حالت، بهتر است علاوه بر تغییر موقعیت فیزیکی، افکار خود را نیز تغییر دهیم. پس بخشهایی که در اختیار و کنترل ما هستند حرکت‌های فیزیکی و افکار ما هستند و ما با تغییر آنها می‌توانیم به طور غیرمستقیم، احساسات و واکنشهای بدن خود را نیز تغییر دهیم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟