رکنا: یک سازمان در برزیل توانست تنهاترین مرد جهان را که از قبایل ابتدایی آمازون بوده پیدا کند.

مهمترین عناوین زندگی