رکنا : جزئیات مسابقه داستان کوتاه‌نویسی صادق هدایت را در ادامه بخوانید.

مهمترین عناوین داستانک