به گزارش گروه آرشیو رکنا، تینای 25 ساله در حالیکه به اتهام دایر کردن خانه فساد دستگیر شده است، در شعبه بازپرسی بیان داشت: هنوز یک سال از تولد دخترم نگذشته بود که همسرم با موتورسیکلت امانتی که از دوستش گرفته بود در مسیر بازگشت به خانه با یک دستگاه کامیون تصادف Crash کرد و جان خود را از دست داد. پی گیری های قضایی ما هم نتیجه ای نداشت چون همسرم مقصر این حادثه Incident تأسف بار بود. از آن روز به بعد زندگی ما تلخ شد و گرد یتیمی بر سرمان نشست.

وی افزود: پس از فوت همسرم، پدرم، من و فرزندم را به خانه خودش برد تا از نزدیک مرا کنترل کند. او مردی بسیار متعصب بود و اجازه نمی داد از خانه خارج شوم. او می گفت: تا زمانی که ازدواج نکرده ای نباید بیرون بروی چو مردم پشت سرت حرف های نامربوطی می زنند. من هم به خاطر لجبازی با او سعی میکردم به هر بهانه ای از خانه خارج شوم.

صیغه مردهایی شدم که سینا معرفی می کرد

او ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا تصمیم بگیرم خانه ام را به یکی از محله های حومه شهر بروم و ساکن شوم. ولی هیچ کاری نداشتم که بتوانم از طریق آن امرار معاش کنم. روزی با مردی به نام سینا آشنا شدم که آدم موجهی نبود. او به من پیشنهاد داد که از راه صیغه شدن با مردان گذران زندگی کنم. او بمن گفت من معرفی می کنم و از آنها جهت معرفی پول می گیرم.

 وی گفت: کم کم یک کانال تلگرامی با سینا راه اندازی کردیم که 1500 عضو داشت. ما کارمان رونق گرفته بود و درآمدم عالی شده بود.  از طریق کانال مشتری جذب می کردیم و در اتاق خانه کارهای کثیفی می کردیم. من ساعتی 200 هزار تومان از مراجعه کنندگان دریافت میکردم.

بنابراین گزارش، بازپرس پرونده با ثبت اظهارات تینا دستور انتقال وی را به دادسرا صادر کرد.

آیا این خبر مفید بود؟