جدیدترین اخبار کرونا در ایران / آمار کرونا امروز پنجشنبه 4 شهریور

مه شو : آمار کرونا امروز 4 شهریور ۱۴۰۰ نشان می دهد فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۲۱۵ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۴۷۵ هزار و ۴۶۲ نفر رسیده است. آمار کرونا امروز پنج شنبه 4 شهریور ۱۴۰۰ همچنین اعلام می کند : طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۱۷ هزار و ۶۶۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢١۴ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۳۶۰ نفر رسیده است.

 

 

آمار کرونا امروز پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۹۲ میلیون و ۲۷ هزار و ۴۷۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۴۹ نفر (۱۷۱ هزار و ۳۷۳ نفر)

۲. هند ۳۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۷۶۷ نفر (۴۶ هزار و ۳۹۷ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۵۳۷ نفر (۳۰ هزار و ۵۳۹ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ۸۰۴ هزار و ۹۱۰ نفر (۱۹ هزار و ۵۳۶ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ۶۷۳ هزار و ۳۳۶ نفر (۲۳ هزار و ۷۰۶ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ۵۹۰ هزار و ۷۴۷ نفر (۳۵ هزار و ۸۴۷ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ۲۷۳ هزار و ۶۸۱ نفر (١٩ هزار و ۹۷۰ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۹ نفر (۶ هزار و ۹۹۴ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٩۴ هزار و ٧٠٢ نفر (٢ هزار و ۴۶٧ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۸۱۵ هزار و ۲۰۵ نفر (١٠ هزار و ۷۸۱ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ۷۹۶ هزار و ۳۷۷ نفر مبتلا و ۳۹ هزار و ۹۸۳ نفر مبتلا جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۴۹ هزار و ۶۸۰ نفر (یک هزار و ۲۸۷ نفر)

۲. برزیل ۵٧۴ هزار و ۴۹۹ نفر (۹۰۱ نفر)

۳. هند ۴٣۴ هزار و ٣٩٩ نفر (۶۰۸ نفر)

۴. مکزیک ۲۵۳ هزار و ۱۵۱ نفر (۹۴۰ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ٨١٨ نفر (٢٣ نفر)

۶. روسیه ١٧۵ هزار و ٢٨٢ نفر (۸۰۹ نفر)

۷. بریتانیا ١٣١ هزار و ۵٩١ نفر (۱۴۹ نفر)

۸. اندونزی ۱۲۹ هزار و ۲۹۳ نفر (یک هزار و ۴۱ نفر)

۹. ایتالیا ١٢٨ هزار و ۹۱۴ نفر (۵۹ نفر)

۱۰. کلمبیا ١٢۵ هزار و ٣۴٢ نفر (۸۶ نفر)

در پایان آمار کرونا امروز پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ می خوانیم ؛ ایران در این فهرست با ۱۰۴ هزار و ۲۲۳ نفر فوتی و ۶۶۵ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

 

آیا این خبر مفید بود؟