غرق شدن همزمان 15 زن و مرد در ساحل بابلسر / آنها مسافران 8 شهر بودند

15 زن و مرد در یک قدمی مرگ و در حال غرق شدن بودند که به زندگی دوباره بازگشتند.

علی رغم ممنوع بودن شنا و طوفانی بودن دریا، مسافران و افراد بومی دیروز در ساحل بابلسر مشغول شنا بودند که ناجیان غریق بابلسر موفق شدند ۱۵ نفر را از مرگ حتمی و غرق شدن نجات دهند.

به گزارش رکنا، این افراد از شهر‌های مختلف کشور مانند شاهرود، کاشمر، بجنورد، قوچان، نیشابور، سبزوار، سوادکوه و بابلسر بودند.

اگرچه طرح‌های دریا تعطیل شده است، اما ناجیان غریق برای جلوگیری از حوادث احتمالی به فعالیت خود در سواحل ادامه خواهند داد و این حضور به معنای مجاز بودن شنا در دریا نیست.

ناجیان غریق از اوایل خرداد ماه با توجه به ممنوع بودن شنا و اجرا نشدن طرح‌های دریا برای حفظ جان هموطنان در سواحل مستقر شدند، اما متاسفانه برخی مسافران و گردشگران با ناجیان غریق همراهی نمی‌کنند.

متاسفانه بیشتر غرق شدگان امسال کودکان و نوجوانان زیر ۱۲ سال هستند.

آیا این خبر مفید بود؟